Avbryta provanställning i förväg

FRÅGA
Jag jobbade i en butik & hade en 6 månaders provanställning. Jag hann aldrig skriva på avtalet eftersom det stod fel lön på . Sedan får bara ett sms om att jag inte ska jobba kvar där eftersom butiken inte skulle gå runt med en till anställd och fick sluta direkt. läste något om att Om arbetsgivaren vill att den ska avbrytas i förtid måste man ge besked om detta till den anställde minst två veckor i förväg för att inte bli skadeståndsskyldig. är detta ett sådant fall och isåfall vad ska jag göra??
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om detta hittar vi i lagen om anställningsskydd (LAS).

Ett anställningsavtal behöver inte slutas skriftligt utan det är likväl bindande muntligt, med det följer att det inte spelar någon roll "avtalsrättsligt" att du inte skrivit på avtalet. Däremot påverkas bevismöjligheterna för båda parterna gällande avtalets innehåll.

Provanställning kan avtals om max 6 månader, och kan avbrytas senast vid prövotidens slut eller när som helst före prövotidens utgång (6 § LAS).

En provanställning saknar alltså uppsägningstid. Arbetsgivaren har en fri prövningsrätt och behöver inte uppge skäl för att avbryta en provanställning.

En arbetsgivare som avser att avbryta en provanställning i förtid (dvs inom 6 månader) ska lämna besked till arbetstagare 2 veckor i förväg (31 § LAS). Om du är fackligt organiserad ska även arbetsgivaren meddela ditt fack, och de har då rätt till överläggning med arbetsgivaren.

Detta är en skadeståndssanktionerad "ordningsföreskrift" som innebär att beslutet att avbryta provanställningen i sig inte kan angripas, men själva tillvägagångssättet kan! Du kan alltså yrka skadestånd på grund av den uteblivna underrättelsen.

Sammanfattningsvis verkar det som att din arbetsgivare har brutit mot ordningsföreskriften i 31 § LAS. Jag saknar dock information om din arbetsgivare tecknat kollektivavtal - som i så fall kan innehålla andra bestämmelser som skiljer sig från LAS.

Jag råder dig att vända dig till ditt fack för att få hjälpa - dels för att undersöka närmare om eventuellt kollektivavtal och för att få hjälp att driva ditt skadeståndsanspråk. Genom att betala medlemsavgift till ett fack, så behöver du inte betala för att få rättslig hjälp i en process mot din arbetsgivare.

Hoppas det här var svar på din fråga. Tveka inte på att höra av dig igen vid ytterligare funderingar! Annars önskar jag dig lycka till!

Sara Hill
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1540)
2020-05-31 Vad gäller vid uppsägning under pågående sjukskrivning?
2020-05-31 Saklig grund för uppsägning
2020-05-30 Muntlig erinran
2020-05-29 Kan en visstidsanställd bli uppsagd i förtid enligt turordningslista?

Alla besvarade frågor (80615)