Avbryta provanställning i förtid

FRÅGA
Hejsan!Min 20-åriga son hade en provanställning på snabbmatkedjan Chop Chop.Han jobbade på bra (enligt han själv) och fick många extra timmar utöver de 20 tim/veckan som de lovat och som stod i kontraktet. Efter 2 månader blev han helt plötsligt uppsagd med 2 veckors förvarning, när Joakim frågade varför blev svaret att han var för långsam.När vi nu kollat på hans anställningspapper från Chop Chop står det att han sa upp sig vilket INTE alls stämmer.Får de göra så här??Med vänlig hälsning
SVAR

Hej,

Tack för din fråga.

Regler om vad som gäller vid provanställning finner du i Lag om anställningsskydd (LAS).

En provanställning får vara högst sex månader lång. Efter provanställningens slut övergår anställningen till en tillsvidareanställning, om den inte avbryts dessförinnan. Både arbetsgivaren och arbetstagaren har möjlighet att avbryta provanställningen innan den upphör. Detta kan göras när som helst före provanställningens utgång, men om arbetsgivaren eller arbetstagaren inte vill att anställningen ska övergå till en tillsvidareanställning måste den som vill avbryta lämna besked om detta senast vid provanställningens utgång. Om detta inte sker, övergår provanställningen till en tillsvidareanställning. Detta framgår av 6§ LAS.

Arbetsgivaren har inte behövt ha några särskilda skäl för att avbryta din sons provanställning (jämfört med vid en tillsvidareanställning där arbetsgivaren måste ha saklig grund) och det finns inga särskilda formkrav som har behövts iakttas, som till exempel att beskedet ska lämnas skriftligt. Arbetsgivaren har inte heller haft någon omplaceringsskyldighet som han behövt iaktta när han valt att avbryta din sons provanställning. Under förutsättning att din sons provanställning var på mer än två månader och provanställningen därmed inte hade hunnit nå sitt slut när arbetsgivaren sa upp din son, har arbetsgivaren haft rätt att göra detta oavsett vilket skäl som låg bakom. Din sons anställning upphörde då med en gång när arbetsgivaren gav beskedet och den kan nu inte övergå till en tillsvidareanställning.

Arbetsgivaren har en skyldighet att underrätta arbetstagaren om ett avbrytande av en provanställning. Detta ska ske två veckor i förväg, enligt 31§ LAS. I ert fall verkar arbetsgivaren därför ha fullgjort denna skyldighet.

Viktigt att komma ihåg är att 6§ LAS är semidispositiv, vilket innebär att om det finns andra och avvikande regler i ett ev. kollektivavtal som gäller på arbetsplatsen, ska de reglerna gälla före 6§ LAS (se 2§ tredje stycket LAS). Det kan därmed vara bra att se över eventuellt kollektivavtal.

Arbetsgivaren får inte diskriminera när han väljer att avbryta en provanställning, men utifrån de få omständigheter jag kan utläsa går skälen för att avbryta din sons provanställning inte att koppla till någon diskrimineringsgrund i Diskrimineringslagen och det föreligger därmed inte diskriminering.

Hoppas att detta besvarar din fråga. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Med vänlig hälsning,

Louise Sundström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?