Avbryta en provanställning i förtid

FRÅGA
Jag har en provanställning inom förskolan, privat förskola, på 6 månader. Den löper ut den 12/2. Nu har jag fått ett annat arbete, kan jag gå på en gång eller har jag uppsägningstid?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Rättsregler om anställningsskydd för en arbetstagare återfinns i lagen om anställningsskydd (LAS). Som framgår av din fråga har du en provanställning på sex månader (6 § LAS). Du undrar nu om det råder en uppsägningstid eller om du kan avbryta din provanställning och gå omedelbart.

Lagen om anställningsskydd (LAS)
En provanställning kan avbrytas i förtid av arbetsgivaren eller arbetstagaren även om provanställningstiden ännu inte har utgått och inte annat har avtalats (6 § tredje stycket LAS). Arbetsgivaren eller arbetstagaren behöver inte uppge några särskilda skäl som grund för avslutandet.

Det råder ingen uppsägningstid om arbetsgivaren väljer att avsluta en arbetstagares provanställning i förtid. Däremot finns det en ordningsregel som innebär att arbetsgivaren måste meddela arbetstagaren senast två veckor i förväg, att dennes provanställning ska upphöra i förtid (31 § LAS).

Om arbetstagaren själv väljer att avbryta provanställningen innan provanställningstiden har löpt ut, råder det heller inte någon uppsägningstid. I praktiken innebär det här att arbetstagaren kan sluta på jobbet samma dag som denne avbryter sin provanställning.

Kollektivavtal
Det som emellertid ska beaktas är att vissa bestämmelser i LAS är semidispositiva (jfr 2 § tredje stycket LAS). Det innebär att reglerna i LAS kan åsidosättas genom kollektivavtal. Då gäller det som är föreskrivet i kollektivavtalet och inte reglerna i LAS.

Vad gäller i ditt fall?
Utifrån angivna omständigheter i frågan, framgår det inte huruvida förskolan är bunden av ett kollektivavtal. Det är nämligen vanligt att man i kollektivavtal anger att det ska råda en uppsägningstid vid avbrytande av provanställning. Du bör således i första hand undersöka om det finns ett gällande kollektivavtal på din arbetsplats som du omfattas av.

Om det däremot inte finns något gällande kollektivavtal på arbetsplatsen, så är det reglerna i LAS som aktualiseras. Det här innebär att det inte råder någon uppsägningstid för dig och att du kan gå omedelbart efter att du har avbrutit din provanställning (om ni inte har kommit överens om annat).

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!

Med vänlig hälsning

Mellin Sahin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1609)
2020-09-30 Visselblåsning och LAS
2020-09-30 Har jag rätt att tar bort pass?
2020-09-30 När har en arbetstagare rätt till återanställning?
2020-09-30 Vilka uppsägningstider gäller för anställd?

Alla besvarade frågor (84692)