Avbruten/avslutad provanställning i förtid innan tjänsten hunnit tillträdas

FRÅGA
HejJag fick en provanställning på 6 månader och jag hade redan sagt upp mig på det föregående jobbet på grund av att jag och arbetsgivare skrivit på anställningsavtal, detta gjorde jag 3 månader sedan. 2 veckor innan jag ska börja jobba på mitt nya jobb ringer nya chefen och säger att dem avslutar min anställning på grund av brist på personal som kan introducera mig till jobbmiljön. Tack på förhand
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Din fråga som handlar om provanställning som avbrutits från arbetsgivarens sida regleras i Lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS).

Enligt LAS 6§ får en provanställning avbrytas av arbetsgivaren omedelbart i förtid, om inget annat har avtalats. För avbrutna provanställningar gäller ingen uppsägningstid, och arbetsgivaren behöver heller inte framlägga några särskilda skäl för att kunna avbryta provanställningen. Huruvida arbetstagaren har hunnit tillträda tjänsten spelar heller ingen roll i detta sammanhang.

I ditt fall innebär detta därför att arbetsgivaren som regel inte har gjort något fel. Arbetsgivaren har helt enkelt rätt att avsluta din anställning redan innan du har hunnit börja jobba. Det bör dock observeras att om du och arbetsgivaren sinsemellan särskilt har kommit överens om att arbetsgivaren inte ska få avsluta din provanställning i förtid, eller i vart fall innan du har hunnit tillträda tjänsten, gäller det som ni har avtalat. Detsamma gäller om ni har avtalat om uppsägningstid.

I LAS 31§ återfinns en ordningsregel som anger att en arbetsgivare som vill avsluta en provanställning i förtid måste meddela arbetstagaren detta minst två veckor i förtid för att undvika att bli skadeståndsskyldig gentemot arbetstagaren (LAS 38§).

I ditt fall meddelade arbetsgivaren dig två veckor innan du skulle börja jobba. Arbetsgivaren har därför inte brutit mot ordningsregeln och du är inte berättigad något skadestånd. Hade arbetsgivaren däremot väntat och meddelat dig endast en vecka innan du skulle börja jobba, skulle hen ha behövt låta dig arbeta minst en vecka på jobbet för att undvika att bli skadeståndsskyldig.

För att sammanfatta kan det alltså sägas att enligt huvudreglerna i LAS, har arbetsgivaren i ditt fall agerat korrekt. Viktigt att notera är dock att reglerna i LAS kan avtalas bort genom kollektivavtal (LAS 2§).

I ditt fall innebär detta därför att om arbetsgivaren i fallet är bunden av ett kollektivavtal, och kollektivavtalet anger andra regler än LAS rörande hur en provanställning får och ska avbrytas, gäller reglerna som anges i kollektivavtalet. Min rekommendation till dig är därför att du undersöker om arbetsgivaren är bunden av något kollektivavtal, och om hen möjligen kan ha brutit mot de bestämmelserna som anges där. Vilket kollektivavtal som är aktuellt ska framgå av ditt anställningsavtal. Skulle arbetsgivaren sakna kollektivavtal, gäller reglerna i LAS, och du kan då tyvärr inte rikta några anspråk gentemot arbetsgivaren.

Jag hoppas att detta har givit svar på din fråga. Är du medlem i ett fackförbund kan du vända dig till dem för att få hjälp att hitta och tolka det eventuella kollektivavtal som arbetsgivaren är bunden av. Undrar du över något mer är du också självklart välkommen att skicka in en fråga till oss igen.

Vänligen,

Alexandra Lantz
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?