Attack mot person i facebookgrupp - brottsligt?

En god vän som är läkare ligger under behandling hos HSAN (Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd) för tre anmälningar. Två av anmälningarna beror på felbehandlingar av mildare karaktär, och den sista rör en miss i dokumentation. Nu har några privatpersoner startat en grupp på Facebook om honom, där dom attackerar honom fullständigt. Detta har drivits på så oerhört hårt. Domar och påståenden som är osanna. Hur långt får man egentligen gå i en sån här grupp? Jag mår verkligen så fruktansvärt dåligt av att läsa den skit som skrivs. Och det rör sig om 4 personer.


Lawline svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Utifrån dessa korta förutsättningar är det svårt att avgöra om något brott har begåtts, men om något brott är aktuellt så är det förmodligen förtal. Förtalsbrottet regleras i 5 kap. 1 § brottsbalken, där följande framgår: Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnat att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal […].


"Uppgiften" som ska lämnas måste vara av nedsättande beskaffenhet och alltså vara ägnad att utsätta en person för "andras missaktning". Uppgifterna är i detta fall de inlägg som skrivs i den aktuella facebookgruppen. Man kan dömas för brottet även om det man sagt/skrivit är sant, men det kan utgöra en förmildrande omständighet i jämförelse med om man helt och hållet fabricerar ihop historier om en viss person.

Vad kan du göra?

Du kan givetvis anmäla till polisen, skärmdumpa inlägg från facebookgruppen då det utgör bevisning. Observera att det finns viss åtalsbegränsning för detta brott, se 5 kap. 5 § brottsbalken.

Lycka till!

Vänligen,

Sandra SöderbergRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Ärekränkning, 5 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo