Attack mot person i facebookgrupp - brottsligt?

FRÅGA
En god vän som är läkare ligger under behandling hos HSAN (Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd) för tre anmälningar. Två av anmälningarna beror på felbehandlingar av mildare karaktär, och den sista rör en miss i dokumentation. Nu har några privatpersoner startat en grupp på Facebook om honom, där dom attackerar honom fullständigt. Detta har drivits på så oerhört hårt. Domar och påståenden som är osanna. Hur långt får man egentligen gå i en sån här grupp? Jag mår verkligen så fruktansvärt dåligt av att läsa den skit som skrivs. Och det rör sig om 4 personer.
SVAR

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Utifrån dessa korta förutsättningar är det svårt att avgöra om något brott har begåtts, men om något brott är aktuellt så är det förmodligen förtal. Förtalsbrottet regleras i 5 kap. 1 § brottsbalken, där följande framgår: Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnat att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal […].


"Uppgiften" som ska lämnas måste vara av nedsättande beskaffenhet och alltså vara ägnad att utsätta en person för "andras missaktning". Uppgifterna är i detta fall de inlägg som skrivs i den aktuella facebookgruppen. Man kan dömas för brottet även om det man sagt/skrivit är sant, men det kan utgöra en förmildrande omständighet i jämförelse med om man helt och hållet fabricerar ihop historier om en viss person.

Vad kan du göra?

Du kan givetvis anmäla till polisen, skärmdumpa inlägg från facebookgruppen då det utgör bevisning. Observera att det finns viss åtalsbegränsning för detta brott, se 5 kap. 5 § brottsbalken.

Lycka till!

Vänligen,

Sandra Söderberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1273)
2022-01-19 Förolämpning
2022-01-10 Polisanmälan av brott som begåtts av någon utomlands
2022-01-04 Förtal om jag anklagas för att ha kränkt och lurat någon?
2021-12-24 förtal om otrohet

Alla besvarade frågor (98612)