FrågaSTRAFFRÄTTÄrekränkning, 5 kap. BrB06/01/2015

Att sprida falska rykten

Hejsan. Jag undrar om detta räknas som förtal

jag och min Sambo har varit partners i ca 1,5 år och under dessa 1,5 åren så har en så kallad vän till min sambo gått runt och spridit rykten. Han har kryddat på situationer men även hittat på situationer.

Han har slutligen dragit med sig 2 till så kallade vänner och alla 3 har spridit rykten till vänner, föräldrar och till min sambos chef.

ryktena innefattar att jag ska ha låst in min sambo, kontrollerat honom och fått honom att må psykiskt dåligt. Jag ska över ha trakasserat honom och mycket mer.

Detta är då en helt påhittat lögn och vi har självklart mått väldigt dåligt av detta då nära och kära tror saker som inte stämmer. Vissa har även vänt ryggen till oss.

Jag anser att detta har gått alldeles för långt och när vi pratat med personen om detta så kommentera Han inte händelsen utan går på och kränker min sambo istället

är detta förtal?

Vad kan jag göra åt detta juridiskt?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Att sprida rykten om någon kan vara en brottslig gärning, förtal, enligt 5:1 Brottsbalken. Det krävs att någon pekar ut annan som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denna för andras missaktning. Med andra ord ska man försöka smutskasta eller skada en människas anseende hos andra. Det är att krav att uppgiften riktas mot en tredje person, och inte mot personen som förtalet gäller samt att uppgiftslämnaren hade uppsåt att utsätta vederbörande för missaktning hos andra. Det är inget krav att ryktena faktiskt har skapat missaktning, utan det räcker med att uppgiftens innehåll typiskt sett duger för att skapa missaktning hos andra.

Att uppgifterna är sanna eller att uppgiftslämnaren var skyldig att uttala sig kan vara ansvarsfriande grunder, enligt 5:1 2 st. BrB. Det straffbara i bestämmelsen är dock inte uppgiftens sanningshalt, utan att lämna en kränkande uppgift om någon. Av den anledningen är det endast tillåtet att bevisa sanningshalten om uppgiftslämnaren hade en skyldighet att lämna uppgiften Skyldigheten att uttala måste ha varit klar och tydlig, t.ex. i ett vittnesmål, för att uttalandet ska kunna ses som försvarligt.

Förtal är ett s.k. målsägandebrott, vilket innebär att endast målsäganden/den kränkte kan väcka åtal. Åklagare har möjlighet att väcka åtal för förtal om brottet är riktat mot en person under 18 eller om målsäganden anger brottet till åtal, enligt 5:5 BrB. I såna fall krävs det att brottet är påkallat från allmän synpunkt.

Se 5 kap. BrB här, https://lagen.nu/1962:700#K5

Hoppas detta gav svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?