Att skriva på ett enkelt skuldebrev

Hej!

Jag har en fråga angående skuldebrev. Det är nämligen så att en nära familjemedlem till mig är skyldig mig pengar, men av olika skäl har hen inte kunnat betala tillbaka pengarna. Dock har hen nu förklarat att vi båda ska skriva på ett enkelt skuldebrev som sedan ska kunna visas upp för banken som ett bevis på att pengarna ska betalas ut till mig.

Jag förstår inte riktigt själv om personen ifråga menar att hen ska låna pengar av en bank för att betala tillbaka till mig och att skuldebrevet är ett bevis till banken hen lånar av, att lånet är för att tillbaka ett annat lån, och att det då kanske är möjligt att låna den summan pengar (Då jag vet att hen har problem med att ta lån). Eller om hen menar att det är ett bevis på att hen är skyldig mig pengar som jag personligen kan visa upp för banken och då få pengarna utbetalda.

Jag har då några frågor kring detta då jag tycker det låter lite "sketchy" och jag vet av erfarenhet att det inte alltid blir som bestämt. Först och främst, är detta möjligt om det är ett enkelt skuldebrev? Vad ska jag tänka på om jag skulle skriva på skuldebrevet? Finns det några risker jag tar?

Förstår om det är en rörig fråga men har försökt vara så tydlig som möjligt. Tack så mycket på förhand!

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om skuldebrev finns i lag om skuldebrev (SkbrL).

Ett skuldebrev är en skriftlig handling som innehåller en utfästelse om att betala ett visst penningbelopp. Ett enkelt skuldebrev är ställt till viss man (26 § första stycket SkbrL). Om det framgår av skuldebrevet att betalning ska ske till en specifik namngiven person är det fråga om ett enkelt skuldebrev. Det är därför viktigt att det tydligt framgår av skuldebrevet vem som är låntagare och vem som är långivare. Om ett skuldebrev utfärdas är den betalningsskyldige bunden till utfästelsen (1 § SkbrL). Att avtal ska hållas är också en grundläggande princip inom civilrätten.

Att utfärda ett skuldebrev kan vara fördelaktigt eftersom det är ett bevis på att en skuld existerar. Du som fordringsägare kan därför använda skuldebrevet för att driva in pengar från den betalningsskyldige hos Kronofogdemyndigheten. Att utfärda ett skuldebrev kan därför vara till fördel för dig. Det kan annars vara svårt att bevisa att en skuld finns.

Att den betalningsskyldige visar upp ett enkelt skuldebrev till en tredje part (till exempel en bank) kommer inte att påverka den betalningsskyldiges förmåga att ta ett lån. Det skulle möjligen endast vara ett bevis på varför en part skulle behöva ta ett lån.

Det är viktigt att du som fordringsägare har skuldebrevet i din besittning så att det inte förstörs eller kommer bort. Innan du skriver på ett skuldebrev är det viktigt att läsa igenom villkoren. Om skuldebrevet avser en större summa pengar kan det vara bra att få hjälp av en skicklig jurist så att allt går rätt till. Du kan boka tid med vår juristbyrå här.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Mathias NilssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Fordringar? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo