Att olovligen ta sig in på någon annans sociala medier kan utgöra dataintrång

Hejsan

Det är en kille å en tjej i ett förhållande å nu ha dom gjort slut.

Kille ha skrivit med andra tjejer under tiden som han va ihop med tjejen. Tjejen börja misstänka att det är nånting som inte står rätt till. Så tjejen börja hacka sig in på killens Messenger,Facebook,Snapchat,Instagram utan ha få killens godkännande.efter dom gjort slut så hacka tjejen sig in på killens gmail, Snapchat även hans son Snapchat va hon in på. Det finns bevis om datum ip adress å från vilken ort det är gjort. Efter dom gjort slut så hotade tjejen att döda killen om han hade smittat hon med nån könssjukdom det finns inspelat som hon sj ha spelat in. Hon säger att hon kvar alla inspelningar. Om just den inspelningen försvinner så blir det väl lite skumt?? För killen ha datum när det samtalet ägde rum.Tjejen ha även hotat att lägga ut massa grejer på Facebook,ringa hans föräldrar å vänner,hotar med att bränna ner killens hus åxå.

Mvh killen

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din beskrivning av händelseförloppet aktualiserar flera straffrättsliga frågor som jag kommer reda ut. De bestämmelser jag kommer ta upp finner du i brottsbalken (BrB).

Att olovligen hacka sig in någons sociala medier kan utgöra dataintrång

Att utan lov bereda sig tillgång eller ändra saker och ting i någon annans sociala medier-konton kan utgöra brottet dataintrång (BrB 4 kap. 9 c §). Om du inte ändrar eller raderar någonting på kontot, utan endast tittat, är det dock mer av ett gränsfall. Avgörande är i princip hur du kom in på den andres konto. Du säger att "hon hackade" sig in, vilket jag tolkar som att hon i vart fall inte bara råkade hitta din dator eller mobil inloggad och öppen att kika i. I sådant fall – om det alltså inte finns något hinder mot att komma åt någons uppgifter på deras sociala medier konto – kan man nämligen inte sägas ha "berett sig tillgång" till detta, varav detta inte är brottsligt. Det hon gjort kan dock som du beskriver det mycket väl utgöra en mildare variant av dataintrång, om hon tvingats ta sig över "hinder", exempelvis lösenordsspärren.

Att hota någon med "brottslig gärning" kan utgöra olaga hot

Du beskriver vidare hur hon hotat att "döda dig" under förutsättningen att du smittat henne med en könssjukdom och att detta fanns inspelat, samt att hon hotat att lägga ut en "massa grejer på facebook", hotat din familj och hotat att bränna ner ditt hus. Detta kan utgöra brottet olaga hot (BrB 4 kap. 5 §). För att dömas enligt denna bestämmelse krävs att hotet är understött av ett vapen eller gäller en brottslig gärning som är ägnad att framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person eller egendom.

Först och främst krävs alltså att hoten avser ett brott. Att bara hota med att förnedra någon, genom att exempelvis lägga ut en "massa grejer" på nätet räcker inte i sig som hot, men om det som läggs ut skulle klassas som förtal är mycket möjligt att även det faktiskt är ett brottsligt hot. I övrigt finns dock inget tvivel om att dödshot och mordbrandshot (bränna ner hem) som utgångspunkt är brottsliga. Emellertid krävs fortfarande att de är ägnade att framkalla allvarlig fruktan. Det innebär att hotet ska var sådant att det "normalt duger" till att skrämma folk, men det krävs inte att den hotade faktiskt blivit rädd. Inte heller krävs att hotet måste ha varit objektivt farligt, alltså att den hotande varit redo att utföra brotten. Dock kan hoten knappast klassas som brottsliga om den hotade inte uppfattar dem som seriösa. Skulle du verkligen inte tro ett dyft på hennes hot och inte tolka dem som allvarligt menade, är de inte brottsliga. Mer än så kan jag inte uttala mig om denna del, utan att veta mer om hur du faktiskt känner inför det hon sagt.

Inget brott att förstöra bevis mot sig själv i detta fall

Slutligen kan jag ta och besvara det jag ser som din mest direkta fråga, nämligen hur man ska se på att hon förstört inspelningarna som avser de eventuella hoten. Jag tolkar det "skumma" som att du antyder att hon raderat inspelningen, för att undvika ansvar för det hon sagt. Ganska kortfattat kan jag då konstatera att detta faktiskt är helt ok för hennes del. Ingenting hindrar henne på detta stadie från att radera potentiellt bevismaterial mot sig själv.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Mvh,

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”