Att olovligen bereda sig tillgång till någons telefon och brott det kan inbegripa

FRÅGA
Hej. Min man har tagit min telefon mot min vilja och varit borta med telofonen ca 30 min. Under tiden har skickat sms till mina vänner att de ska skicka naken (köns)bilder och även om att de ska ha sex med mig . Gått igenom mina bilder, kontakter mm. Även skickat hot meddelanden till de. Sedan har kommit till mitt jobb och skämt ut mig framför kunder och även sagt nedvärderande hemska saker till mig. Är dette ok eller är det ett brott ? Vad säger lagen om att ta andras telefon mm? Tacksam för svar
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din mans agerande är straffbart på olika sätt vilket jag kommer redogöra för nedan.

Först och främst har din man gjort sig skyldig till brott enligt 4 kap. 8 § BrB. Paragrafen säger att den som olovligen bereder sig tillgång till ett meddelande, som ett post- eller telebefordringsföretag förmedlar som postförsändelse eller i ett elektroniskt kommunikationsnät, döms för brytande av post- eller telehemlighet till böter eller fängelse i högst två år. Rekvisiten i paragrafen har uppfyllts då din man utan ditt godkännande bland annat snokat igenom dina meddelanden samt själv skickat meddelanden till dina kontakter från din telefon. Det framkommer inte av frågan, men om din man också skulle berett sig tillgång till exempelvis din e-mail eller Facebook-sida skulle regler om dataintrång bli gällande enligt 4 kap. 9 c BrB.

Vidare har din man skämt ut dig och kallat dig nedvärderande tillmälen offentligt. Detta skulle kunna klassas som förtal eller förolämpning vilket framkommer av 5 kap. 1-3 §§ BrB. Dessutom har han hotat dina vänner vilket är straffbart, om hoten framstått som allvarligt menade vilket framgår av 4 kap. 5 § BrB. Slutligen skulle de sms-meddelanden med sexuellt innehåll som din man skickat till dina vänner möjligen kunna bedömas som sexuella ofredanden enligt 6 kap. 10 § BrB. För att denna paragraf ska bli tillämplig krävs att meddelandena typiskt sett är ägnade att kränka någons sexuella integritet.

Jag hoppas att jag kunnat hjälpa dig!

Therese Yngwe
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1253)
2021-12-01 Får man hota någon för att motverka brott?
2021-11-30 Får en granne beträda min tomt utan mitt tillstånd?
2021-11-30 Kan jag polisanmäla störande samtal?
2021-11-30 Fråga om kroppsvisitation av privatperson

Alla besvarade frågor (97611)