FrågaSTRAFFRÄTTBrott mot frihet och frid, 4 kap. BrB13/12/2019

Får man läsa annans e-post och Messenger utan tillåtelse?

Är det olagligt att olovandes ta någons iPad o läsa iPodägarens Messenger och e-post?

Lawline svarar


Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I och med att din fråga berör om det är olagligt att ta en viss persons iPad och att sedan läsa Messenger och e-post utan lov, kommer Brottsbalken (BrB) 4 kap. att bli tillämplig för att svara på din fråga. Brottsbalken 4 kap. innehåller brott mot frihet och frid.

Att läsa utan tillåtelse - straffbart

Att ta någons iPad utan lov och sedan att läsa offrets Messenger och e-post är ett angrepp på dennes personliga frid. Denna typ av handlande kan medföra till straffansvar. En avgörande omständighet för att handlingen ska anses vara straffbart är att, till exempel att du verkligen utan lov eller om du frågat personen och fått ett nej och trots det tar du iPaden utan lov och läser Messenger och e-post. Denna typ av handlingar är straffbara. Om du inte gör något olovligt utan frågar om tillåtelse, så anses inte handlingen vara brottsligt.

Fakta och information som är automatiserad behandling

Om en person utan att fråga om lov läser annans Messenger eller e-post så kan den personen bestraffas för dataintrång. Varför man döms för dataintrång är för att den personen som utför handlingen olovligen får tillgång till fakta och information via messenger och e-post som är automatiserad behandling, 4 kap. 9c § Brottsbalken. Automatiserad behandling innebär det jag förklara ovan att till exempel en person som begår handlingen olovligen får tillgång till fakta och information via Messenger och e-post.

Sammanfattningsvis är det olagligt att läsa någon annans Messenger och e-post utan tillåtelse.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga.


Hälsningar,

Rahime DumanRådgivare
Hittade du inte det du sökte?