Att låna ut sin bil till någon som inte har körkort

2020-02-01 i Trafikbrott
FRÅGA
Vad händer om jag lånar ut min bil till någon som saknar körkort och denne blir stoppad av polis
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.


En person som kör en bil utan att ha körkort kan göra sig skyldig till olovlig körning. Enligt 3 § första stycket lagen om straff för vissa trafikbrott (TBL) döms den som för ett fordon utan att vara berättigad till det för olovlig körning. Straffet för det brottet är böter.

För dig som lånat ut bilen finns situationen reglerad i tredje stycket i nyss nämnda paragraf. Där står att om man tillåter någon att köra ett körkortspliktigt fordon trots att personen inte är berättigad till det kan man dömas till böter. Enligt lagkommentarerna till paragrafen måste den som lånar ut sitt fordon kontrollera att personen som får låna fordonet har ett körkort för just det fordonet.

Sammanfattningsvis kan du om du lånar ut din bil till någon som saknar körkort göra dig skyldig till tillåtande av olovlig körning enligt 3 § tredje stycket TBL. Straffet för brottet är böter. Jag kan dock inte ge ett säkert svar på hur en domstol skulle bedöma saken eller exakt vilket bötesstraff som skulle bli aktuellt, då det är upp till domstolen som gör en helhetsbedömning av situationen och alla omständigheter runt omkring.

Jag hoppas att jag kunde besvara din fråga.


Vänligen,

Nora Tengnér
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1006)
2020-09-25 Vad kan man få för straff för olovlig körning?
2020-09-24 Kan jag bli dömd för rattfylleri om jag ovetandes fått i mig narkotika?
2020-09-23 Hur många minuter måste p-vakten vänta innan han ställer ut boten på privat mark?
2020-09-19 Mobil och kameraanvändning vid bilkörning

Alla besvarade frågor (84339)