ofredande, och inte blockera numret från den som ofredar.

FRÅGA
Hej! Om en person ofredar en annan men den väljer att ej blocka numret vad händer då?
SVAR

Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det är svårt att avgöra om det är ofredande, då det inte finns någon beskrivning av vad som har hänt. Emellertid torde det inte göra någon skillnad om personen som utsätts väljer att inte blockera telefonnumret. I mitt svar utgår jag ifrån att personen har utfört s.k. telefonterror (ringt upprepade gånger), vilket är en form av ofredande. Jag kommer förklara mer om brottet ofredande.

Att ofreda någon

Brottet ofredande finns reglerat i 4 kap. 7 § brottsbalken. Det centrala är att den som utsätter den andra för ofredande, är medveten om att det den gör är fel. Av detta följer det att en person som spelar väldigt hög musik och därigenom stör sina grannar på så sätt att ofredande blir aktuellt, kan sägas ofreda grannarna direkt hen blir medveten om att grannarna stör sig. Exempelvis genom att grannarna uppmärksammar personen.

När det kommer till telefonkontakter spelar det roll både tidpunkten när det sker, vad som sägs och hur många samtal det rör sig om. Detta innebär att redan ett eller ett fåtal samtal kan vara ofredande. Vidare bedöms det annorlunda om det sker på dagen eller på natten.

Vid sökningar på Internet märker jag att flera sidor nämner att man måste blockera numret. De hänvisar dock inte till någon rättskälla. Jag är dock tveksam till om det är behövligt, att man blockerar numret. Om personen som blir uppringd gör klart för den som ringer upp att man inte vill bli uppringd, bör det anses som ofredande, enligt mig bedömning, även om man väljer att inte blockera numret. Om man dock väljer att svara och har en konversation med vederbörande, kan det troligtvis inte röra sig om ofredande, om konversationen inte annars är hänsynslös.

Slutsats.

Det bör inte spela någon ifall man väljer att inte blockera numret. Det avgörande är att man gör klart för personen att man inte önskar bli kontaktad, och trots detta fortsätter personen med sina kontakter.

Jag hoppas du har fått svar på din fråga och du är varmt välkommen att ställa fler!


Med vänlig hälsning

Joel Åkerlind
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1183)
2021-06-22 Rycka i dörr och brevinkast, brottsligt?
2021-06-22 Människorov när busschaufför vägrar släppa ut passagerare?
2021-06-22 Försök till hemfridsbrott
2021-06-21 Är det lagligt att filma vid bråk i hemmet utan godkännande?

Alla besvarade frågor (93333)