Att hota med att stjäla annans hund kan betraktas som olaga hot

Mitt x försöker styra mitt liv med hot om att ta min hund, som vi tidigare gemensamt bestämt att jag , skulle få mot att jag gjorde hennes årsredovisning,

Lawline svarar

  

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga aktualiserar bestämmelser i brottsbalken.

Jag tolkar din fråga som att du undrar om det är ett brott att hota om att ta din hund. Olaga hot enligt 4 kap. 5 § brottsbalken kan göras gällande. Enligt bestämmelsen döms man för olaga hot om man hotar annan med brottslig görning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig rädsla för egen eller annans säkerhet till person, egendom, frihet eller frid till böter eller fängelse i max ett år. 

Den brottsliga gärningen

Den brottsliga gärningen är här att hota om att stjäla hunden, hotet är i sin tur ägnat att framkalla allvarlig rädsla hos dig. Ägnat att är ett abstrakt farerekvisit, dvs. man gör en objektiv bedömning av vad som tydligt sett framkallar allvarlig rädsla. 

Sammanfattning

Det är mycket möjligt att olaga hot kan göras gällande av dig när ditt ex hotar med att ta din hund. 

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”