Att hota med att polisanmäla - brottsligt?

FRÅGA
Om jag bevittnar ett pågående brott och säger till vederbörande som begår brottet att jag kommer polisanmäla om de inte upphör. Är detta straffbart i form utav utpressning, hot eller olaga hot?
SVAR

Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

I 4 kap. 5 § brottsbalken framgår att den som hotar någon annan med en brottslig gärning ska dömas för olaga hot. Eftersom det inte är olagligt att anmäla ett brott, kan den som hotar med att polisanmäla inte dömas för olaga hot.

Vidare framgår i 4 kap. 4 § brottsbalken att den som förmår någon annan att göra, tåla eller underlåta något genom att hota med att anmäla personen, ska dömas för olaga tvång, om det är otillbörligt. Det kan tilläggas att om den personen som hotar får en ekonomisk vinning och den hotade personen får en ekonomisk förlust, ska det dömas för det allvarligare brottet utpressning (9 kap. 4 § brottsbalken).

Den avgörande frågan är om det är otillbörligt att hota med att polisanmäla i den beskrivna situationen. Endast en domare kan ge ett slutgiltigt svar utifrån de aktuella omständigheterna. Rent generellt kan dock sägas att det oftast inte är otillbörligt om den andre ställs inför alternativet att betala ett skäligt skadestånd och att det är otillbörligt om syftet är att skada den andre.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Vänligen,

Fredrik Mattsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll