Att fastställa belopp för underhållsbidrag

2019-08-31 i Underhåll
FRÅGA
Min dotters fd man vägrar att uppge sin bruttoinkomst för beräkning av underhåll. Vad ska hon göra för att få tag på rätt belopp? Kan man gå till Tingsrätten och begära att dom fastställer storleken på underhållet?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline.

Föräldrar är underhållsskyldiga för sina barn som huvudregel fram tills barnet fyllt 18 år, se 7 kap. 1 § Föräldrabalk. Underhållsbidraget ska bland annat betalas av en förälder om denna inte varaktigt bor tillsammans med barnet, 7 kap. 2 Föräldrabalk. Underhållsbidraget kan antigen bestämmas genom avtal mellan föräldrarna eller genom dom.

Det innebär att din dotter i förevarande situation kan väcka en fastställelsetalan i tingsrätten om underhållsbidragets storlek. Då är det istället upp till domstolen att fastställa hur stort belopp din dotters fd man ska betala i underhåll. Om den fd mannen då efter att beloppet har fastställts struntar i att betala underhållsbidraget så kan din dotter vända sig till Kronofogdemyndigheten för att driva in underhållsbidraget, då domen utgör en exekutionstitel, se 3 kap. 1 § 5 p. Utsökningsbalken.

Med vänlig hälsning,

Jennifer Jalaho
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (955)
2020-07-31 Föräldrar skyldighet att försörja barn på HVB med LVU under skolgång.
2020-07-30 Rätt till underhållsbidrag
2020-07-29 Ska föräldrar betala underhåll till barn som flyttat hemifrån?
2020-07-27 Har jag rätt till retroaktivt underhållsbidrag?

Alla besvarade frågor (82582)