FrågaFAMILJERÄTTUnderhåll31/08/2019

Att fastställa belopp för underhållsbidrag

Min dotters fd man vägrar att uppge sin bruttoinkomst för beräkning av underhåll.

Vad ska hon göra för att få tag på rätt belopp?

Kan man gå till Tingsrätten och begära att dom fastställer storleken på underhållet?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline.

Föräldrar är underhållsskyldiga för sina barn som huvudregel fram tills barnet fyllt 18 år, se 7 kap. 1 § Föräldrabalk. Underhållsbidraget ska bland annat betalas av en förälder om denna inte varaktigt bor tillsammans med barnet, 7 kap. 2 Föräldrabalk. Underhållsbidraget kan antigen bestämmas genom avtal mellan föräldrarna eller genom dom.

Det innebär att din dotter i förevarande situation kan väcka en fastställelsetalan i tingsrätten om underhållsbidragets storlek. Då är det istället upp till domstolen att fastställa hur stort belopp din dotters fd man ska betala i underhåll. Om den fd mannen då efter att beloppet har fastställts struntar i att betala underhållsbidraget så kan din dotter vända sig till Kronofogdemyndigheten för att driva in underhållsbidraget, då domen utgör en exekutionstitel, se 3 kap. 1 § 5 p. Utsökningsbalken.


Med vänlig hälsning,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Underhåll? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000