Att få tillbaka köpeskillingen vid köp av stulen vara

2019-08-25 i KÖPRÄTT
FRÅGA
Hej!Jag har råkat köpa en vara som i efterhand visade sig vara stulen. Detta gjordes i god tro (vilket jag även kan bevisa) och varan är nu återlämnad till sin rättmätige ägare, denna ägare gjorde också en polisanmälan mot den person som sålde varan till mig. Min fråga är nu: Hur gör jag för att få tillbaks pengar av säljaren som sålde varan till mig (om han vet om den var stulen eller inte är ännu okänt men verkar inte spela någon större roll). Jag ligger just nu ute med pengar för en vara jag aldrig fick behålla. Vad gör jag för att få tillbaks pengarna?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Godtrosförvärvslagen

Du skriver att du har förvärvat varan i god tro. Huvudregeln i godtrosförvärvslagen (GFL) är att den som i god tro köper en vara får äganderätten till lösöret såvida denne också har fått det i sin besittning (2 § GFL). I sådant fall har den som förlorat äganderätten rätt att genom lösen få tillbaka lösöret (5 § GFL). Däremot vad gäller lösöre som olovligen har tagit eller tilltvingats genom hot eller våld så gäller att ägaren till sådant lösöre har rätt att få tillbaka det från en godtroende köpare utan lösen (3 § GFL). För att ha rätt att kräva tillbaka lösöret krävs vidare att krav om återlämnande riktas inom 6 månader från dess att ägaren fick eller bort få kännedom om vem som innehar lösöret. Att tänka på är att begreppet olovligen tagits inte innefattar olika former av bedrägerier där den som tagit lösöret lurat till sig det så att det ursprungligen gavs frivilligt. I ditt fall är godtrosförvärvslagen aktuell i det fallet att det inte rör sig om ett olovligt tagande varvid det är ägaren till lösöret som bort lösa ut det från dig för att ha rätt att återfå det.

Köplagen och konsumentköplagen

I annat fall får du rikta ditt anspråk mot den som sålde varan. Jag utgår i det följande att du köpt varan i egenskap av privatperson. Beroende på om du har köpt varan av en privatperson eller av en näringsidkare så är antingen köplagen (KöpL) eller konsumentköplagens (KKöpL) bestämmelser tillämpliga. När det gäller köp från en privatperson är det köplagens regelverk som blir tillämpligt (1 § KöpL). Om godtrosförvärvslagen givit ägaren rätt att återfå varan föreligger ett rättsligt fel. Vid rättsligt fel har du i första hand rätt att kräva omleverans, det vill säga att få en ny motsvarande vara (41 § och 34 § KöpL). När det inte blir tal om omleverans har du rätt till antingen prisavdrag eller hävning (37 § och 39 § KöpL). Om du vill få tillbaka pengarna vill du alltså häva köpet och således ha rätt att få tillbaka pengarna du betalt för varan med rättsligt fel. Vidare måste du reklamera det rättsliga felet till säljaren inom skälig tid från dess att du upptäckte felet (32 § KöpL).Om du har lidit några ytterligare skador till följd av det rättsliga felet, såsom utgifter du annars inte skulle ha haft, har du även rätt till skadestånd för att kompensera för dessa skador (40 § KöpL).

Om du har köpt varan av en näringsidkare tillämpas i stället konsumentköplagen (1 § KKöpL). Motsvarande som beskrivits ovan gäller även vid köp från en näringsidkare. Jag kommer inte beskriva regelverket mer ingående i och med att resultatet blir detsamma som vid köplagens regler, utan ger dig endast några relevanta lagrumshänvisningar utifall att du vill kolla upp saken själv (21 a §, 22 a § och 23 § KKöpL).

Sammanfattning

Om varan inte tagits olovligen eller tilltvingats från ägaren så är du ägare till varan och den tidigare ägaren har i så fall rätt att återfå varan mot lösen. I annat fall får du rikta krav mot säljaren om omleverans eller hävning för att kunna få tillbaka din pengar eller motsvarande vara.

För ytterligare hjälp skulle jag rekommendera att du bokar tid med en av våra jurister. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka.

Jag hoppas att du har funnit mitt svar behjälpligt och lycka till!

Med vänlig hälsning

Henrik Österström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (768)
2019-12-12 Ångerrätt på presentkort?
2019-12-03 Reklamationsskyldigheten enligt köplagen, konsumentköplagens och jordabalken - vad är skillnaden?
2019-12-01 Ångerrätt enligt distansavtalslagen
2019-11-30 CE-märkning av dykutrustning

Alla besvarade frågor (75564)