Att ej betala tillbaka tingningsavgift = bedrägeri?

FRÅGA
Hej!Knepig fråga men hoppas ni kan vara till hjälp. Betalade en sk. Tigningsavgift på 2.000:- för en raskatt jag var intresserad av. Dessvärre blevv kattungen sjuk och avled endast 6 veckor gammal, har försökt förmå uppfödare att betala tillbaka tingningsavgiften i en månads tid, men denne kommer hela tiden med olika bortförklaringar om att hen inte har pengar och vice versa. Känns som hen tror jag ska låta detta rinna mellan fingrarna. Är inte detta ett bedrägeri enlig lag då jag betalat endel förskott (har kontrakt)men ej fått någon "vara" levererad?//Förtvivlad
SVAR

Hej, och tack för att ni har valt att ställa er fråga till oss på LawLine.

Att bryta ett avtal, vilket jag förutsätter har funnits, om att betala tillbaka tigningsavgiften för en kattunge som avlidit innan dagen då äganderätten skulle ha gått över är självklart ett avtalsbrott. Du har därmed rätt att få tillbaka den avgift du erlagt, och kan om så inte sker söka om föreläggande hos kronofogdemyndigheten eller stämma vederbörande i tingsrätt. För att det skall anses som ett brott, i detta fallet bedrägeri, krävs det dock att uppfödaren redan från början haft en avsikt att vilseleda dig. Sedan det inte finns några omständigheter som tyder på detta torde dock inte handla om ett sådant brott.

För mer info om brottet bedrägeri se 9 kap 1§ Brottsbalken. (här)

Jag hoppas att ovanstående ska ge svar på er fråga annars är ni välkommen att återkomma med eventuella följdfrågor i frågeformuläret.

Tobias Håkansson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll