Att dölja uppgifter eller ange felaktiga uppgifter i en bouppteckning

FRÅGA
Vad händer om man döljer konton eller upper fel siffror i bouppteckning ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga?

Vad händer om man döljer eller medvetet inte tar med uppgifter som man känner till i bouppteckningen?

När man lämnar uppgifter till Skatteverket om bouppteckningen ska varje delägare, sambo, maka/make etc lämna uppgifter om boet, och då ska man även teckna på heder och samvete att de uppgifter som man lämnar är riktiga och att inga uppgifter utelämnats, ärvdabalken 20 kap 6 §. Att inte lämna de uppgifter som behövs eller lämna felaktiga uppgifter kan föranleda ersättningsskyldighet mot de andra dödsbodelägarna, ärvdabalken 18 kap 6 §. Utöver ersättningsskyldighet kan det även leda till brottet förskingring.

Sammanfattning

Om felekatig information lämnas, eller att man medvetet inte tar med information som man känner till, kan aktualisera både ersättningsskyldighet mot andra dödsbodelägare och även straffrättsligt ansvar i form av exempelvis förskingring. Det är därmed viktigt att man lämnar de uppgifter som man känner till och som efterfrågas.

Jag rekommenderar dig dock att ta kontakt med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information i ärendet. Det kan finnas många faktorer som spelar roll i en sådan situation, och jag kan endast utgå ifrån det som du har angivit i frågan.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Amila Zahirovic
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1071)
2021-05-11 Dödsboet betalar den avlidnes skulder
2021-05-11 Vad händer med skulder/lån och tillgångar vid en dödsfall?
2021-04-30 Vem betalar för boutredningsman och skiftesman?
2021-04-29 Ska inkomster som har tillkommit efter min mans bortgång räknas med i bouppteckningen?

Alla besvarade frågor (92192)