Att bryta sig in i annans dator utgör dataintrång

Jag och min tjej, bott tillsammans i 5 år. Hon är tidigare missbrukare, misstänker att hon börjat igen, men förnekar det. Är det olagligt för mig att gå in på hennes dator och kolla igenom sms? Är det med olagligt för mig att fotografera smsen?

Lawline svarar

  

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga aktualiserar bestämmelser i brottsbalken.

Att gå in i någon annans dator kan utgöra dataintrång enligt 4 kap. 9 § c brottsbalken. Enligt bestämmelsen döms, den som olovligen bereder sig tillgång till en uppgift som är avsedd för automatiserad behandling, för dataintrång till böter eller fängelse i högst två år. 

Att ta bild på SMS:en utgör inte i sig ett brott men att sprida bilderna kan under vissa sammanhang utgöra förtal enligt 5 kap. 1 § brottsbalken. Bestämmelsen föreskriver att den som utpekar någon annan som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt, eller annars lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, döms för förtal. 

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”