Att beställa varor i annans namn

FRÅGA
Hej. Jag undrar över en sak. Jag har beställt saker i min sons namn. Jag har dock betalat räkningarna. Och inte åsamkat honom ngn ekonomisk skada. Nu är det polisanmälan. Vad är straffet för det. Summan det rör sig om är ca 25000 -:
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Att beställa varor i någon annans namn utan dennes medgivande kan bl.a. innebära att man gör sig skyldig till bedrägeri, straffet för detta är fängelse i högst två år (BrB 9:1). Ett av brottsrekvisiten som måste vara uppfyllda för brottet är dock att vilseledandet ska medföra skada för den vilseledde eller någon i vars ställe denne är. Skulle man göra en bedömning att brottet är av ringa karaktär så är straffet böter eller fängelse i högst sex månader (BrB 9:2).

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Alvaro Castro
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?