Att arbeta uppsägningstiden ut

FRÅGA
Hej, jag mår otroligt dåligt över att gå till jobbet och vantrivs. Jag har nu tänkt säga upp mig men har en uppsägningstid på 1 månad. Finns det möjlighet att få tjänsteledigt under denna period eller på annat sätt slippa uppsägningstiden? Eftersom jag mår så dåligt på jobbet vill jag väldigt gärna säga upp mig med omedelbar verkan. Är detta möjligt?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor.

Jag förstår att det känns tungt att behöva gå till ett jobb där man inte vill vara.

Uppsägningstid

Generellt ska en minsta uppsägningstid hållas av båda parterna. Arbetstagaren ska kunna arbeta kvar tiden ut och arbetsgivaren ska kunna ha kvar sin anställd tiden ut. Det ger arbetsgivaren tid till att bland annat finna en ny medarbetare.

En arbetstagare får dock med omedelbar verkan frånträda sin anställning i de fall arbetsgivaren i väsentlig mån åsidosatt sina åligganden mot arbetstagaren, 4 § tredje stycket LAS. Exempel är om arbetsgivaren gör sig skyldig till något brott mot arbetstagaren.

Det finns dock inga hinder att du och din arbetsgivare talas vid och du blir arbetsbefriad under uppsägningstiden. Men det är inget måste för arbetsgivaren.

Tjänstledighet och annan ledighet

En arbetsgivare är inte skyldig att bevilja någon tjänstledighet, om det inte framgår av lag, kollektivavtal eller av det enskilda anställningsavtalet. Exempelvis finns det en sådan lag för ledighet på grund av studier.

Slutsats

Utan din arbetsgivares godkännande kommer det bli svårt att tvinga fram ett tidigare frånträde från anställningen. Jag behöver även nämna att man kan som arbetstagare bli tvungen att ersätta den skada arbetsgivaren lider på grund av att man inte iakttar uppsägningstiden, 38 § första stycket LAS.

Mitt råd är att du talar med din arbetsgivare om din situation. Om du är med i ett fackförbund kan du även tala med dem och de kan kanske hjälpa dig.

Jag hoppas du har fått svar på dina frågor och är varmt välkommen att ställa fler.

Joel Åkerlind
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1207)
2019-03-23 Turordning vid uppsägning på grund av arbetsbrist
2019-03-22 Måste jag ange ny arbetsgivare för min nuvarande vid uppsägning?
2019-03-21 Göra avdrag i slutlönen
2019-03-20 Måste jag informera min arbetsgivare om min son startar konkurrerande verksamhet? Vad kan jag få för problem?

Alla besvarade frågor (66982)