Att ändra bodelning som skett för länge sedan

2017-05-08 i Bodelning
FRÅGA
Hej,Jag var tidigare gift och äktenskapet upplöstes 1996. Det fanns ett upprättat äktenskapsförrord men har för mig att den bostad som insförskaffades omskrevs som att den inte ingick I det som inte skulle delas på vid ev skilsmässa. Bostadsrätten såldes 1997 eller 98. Går det att gå tillbaka så här lång tid efteråt och kräva hälften av värdet av bostaden?
SVAR

Hej tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!
Svaret på din fråga finns i äktenskapsbalken och det alltså denna lag jag kommer att utgå från nedan.

Egendomen i ett äktenskap
Vid en skilsmässa så delar man lika på egendomen i äktenskapet. Egendomen i ett äktenskap kallas giftorättsgods. Det är giftorättsgods som ska ingå i likadelningen (så kallad bodelning) (se 10 kapitlet 1 § här). För att egendom inte ska ingå i en bodelning och då inte delas på vid skilsmässa så måste egendomen bli benämnd enskild egendom istället för giftorättsgods.

Hur blir egendomen enskild egendom
Egendom kan bli enskild egendom på olika sätt. Dessa räknas upp i 7 kapitlet 2 § (här). Den första punkten i bestämmelsen säger att egendom kan bli enskild på grund av ett äktenskapsförord. Detta sker genom att makarna bestämmer att viss egendom ska vara enskild och då inte ingå i bodelningen. Äktenskapsförordet ska vara skriftligt och upprättats av båda makarna. Äktenskapsförordet ska även registreras hos skatteverket, (se 7 kapitlet 3 § här).

Hur en bodelning kan gå till
Eftersom ni hade ett äktenskapsförord så är det vad som står där som gäller. Om det inte står att huset är enskild egendom så är det alltså giftorättsgods. Detta betyder i sin tur att huset skulle ingått i en bodelning mellan er. Om jag utgår från att ni gjort en bodelning så kan då skett på två sätt:
1. Ni anlitade en bodelningsförrättare som skötte bodelningen.
2. Ni kom själva överens om bodelningen och skrev ett bodelningsavtal i enlighet med 9 kap 5 § här.

Kan bodelning göras ogiltig?
Om ni anlitade en bodelningsförrättare kan dennes beslut överklagas inom 4 veckor enligt 17 kap 8 § här. Det är alltså för sent att göra något åt detta beslut nu. Om ni istället själva kom överens och skrev ett bodelningsavtal gäller huvudregeln att avtalet ska hållas och det blir då svårt att kräva en delning av huset.

Vad händer om ingen bodelning skett?
Om jag istället utgår från att ni inte gjort en bodelning så förlorar du inte rätten att begära bodelning. Det finns nästan ingen tidsbegränsning på detta. Högsta domstolen har dock sagt att det kan anses som att makarna gått med på att ingen bodelning ska ske om för lång tid har gått innan någon part begär bodelning. Högsta domstolen har då sagt att om man väntar länge och det inte finns någon anledning till varför man väntat så har man förlorat sin rätt att påkalla bodelning. (Se t.ex. NJA 1993 s.570 https://lagen.nu/dom/nja/1993s570).

Sammanfattningsvis så kommer du troligtvis inte kunna gå tillbaka så långt i tiden för att ändra om ni gjort en bodelning redan. Om ni gjort det genom bodelningsförrättare så hade du bara 4 veckor på dig. Om ni gjort det själva har du skrivit på ett avtal och godkänt delningen.

Om ni däremot inte gjort en bodelning så har du rätt att begära det nu som jag framfört. Dock kan det hända att en domstol anser att du väntat för länge utan anledning (om sådan inte finns) och att du därför förlorat din rätt att begära delning av huset.

Hoppas du fick svar på din fråga
Med vänlig hälsning

Hanna Gustafsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2838)
2021-08-01 Egendom som träder i stället för annan egendom
2021-08-01 Vad ingår i bodelningen?
2021-07-31 Påverkas den kritiska tidpunkten vid skilsmässa av betänketid?
2021-07-31 Finns det kvar en giftorätt om man inte genomför en bodelning efter skilsmässa?

Alla besvarade frågor (94568)