Att adoptera vuxen person

2016-11-06 i Adoption
FRÅGA
Min mamma adopterade mig och min syster själv. När jag var 12 år kom "min pappa" in i våra liv och gifte sig med vår mamma. Han har tagit papparollen för oss till fullo och älskar mig och hans barnbarn och är och finns för oss till 100%. För fyra år sedan gick min mamma bort, och jag står nu utan förälder. Inte i vår relation jämt emot varann men på papper. Så vi har pratat om att han skall adoptera mej som vuxen. Han har ett biologiskt barn sen tidigare äktenskap. Måste min plastbror godkänna adoptionen? Eftersom detta kan påverka hans del av arvet när pappa går bort.Finns det att man köpa er tjänst med att sammanställa juridiskt och korrekt gällande adoptionsdokument. Så att man får samma rättigheter som ett biologiskt barn.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om adoption hittar du i föräldrabalkens fjärde kapitel (FB kap. 4). När någon som är 12 år gammal eller äldre ska adopteras måste personen själv godkänna adoptionen (FB 4:5). Det finns inte några regler som säger att syskon måste godkänna adoptionen, utan det är en angelägenhet som endast rör den som adopterar och den som adopteras. Detta kan förklaras av att ett barn inte heller i andra situationer har möjlighet att kontrollera huruvida deras föräldrar skaffar fler barn eller väljer att testamentera bort egendom till andra än barnet.

För att få adoptera måste en ansökan lämnas till och bli godkänd av tingsrätten (FB 4:6). Ansökan om adoption ska skickas in till tingsrätten i den ort som adoptanten - alltså den som adopterar - har sin hemvist (FB 4:9). När tingsrätten har godkänt adoptionen, så har den adopterade personen samma ställning och rättigheter i förhållande till adoptanten och adoptantens andra släktingar som ett biologiskt barn har (FB 4:7).

I en ansökan till tingsrätten ska personuppgifter som namn, hemvist, personnummer mm finnas med. Det ska också anges tydligt vad ärendet gäller - alltså att det rör sig om en adoption - och motivering till varför adoptionen ska ske. Om ni vill ha ytterligare information om adoption kan ni vända er till socialstyrelsen eller MFoF. Vill ni ha hjälp att utforma ansökan och sköta kontakten med tingsrätten, så kan ni boka tid med Lawlines jurister här.

Jag hoppas att du med detta har fått svar på din fråga och att ni kan gå vidare i adoptionsprocessen.

Vänliga hälsningar,

Mikaela von Bornstedt
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (577)
2021-02-24 Hur gå ett adoptionsärende till?
2021-02-24 Hur gör man en ansökan om adoption?
2021-02-19 Kan en bonuspappa och biologisk pappa bli barnens vårdnadshavare genom adoption?
2021-02-16 Hur ansöker man om adoption?

Alla besvarade frågor (89867)