Ätgärder vid sakskada.

Har låtit någon använda sig av delar av vår ladugård till snickeri och virkesupplag, efter han tömt visar det sig att något hänt med väggen och golvet där allt virke låg - Vad kan vi göra för att få honom att åtgärda detta? Går inte att kommunicera med denna person!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Du har lånat ut en del utrymmen och jag antar att denna utlåning och eventuella skador regleras i avtal. Skadorna kan därför angripas på ett utomobligatoriskt sätt med hjälp av skadeståndslagen.


Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet orsakar en sakskada ska enligt 2 kap. 1 § skadeståndslagen ersätta skadan. Jag kommer inte att i svaret bedöma huruvida ett skadeståndsansvar föreligger eller inte, utan antar att det gör det. Då återstår frågan hur man kan driva in en sån skuld om kommunikation mellan er helt måste uteslutas.


Vägrar personen att betala kan du få hjälp med att få tillbaka pengarna genom att få skulden fastställd. Du måste då få ett bevis på att skulden existerar. Det här kan du få antingen genom att direkt väcka talan mot personen i tingsrätten eller ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten.

När skulden blivit fastställd kan du få hjälp av kronofogden att driva in den.

Närmare om förfarandet hos kronofogden

Du börjar med att fylla i en blankett som finns tillgänglig på Kronofogdemyndighetens hemsida. Var noga med att fylla i exakt hur mycket hyresvärden är skyldig dig och att det gäller återbetalning av handpenning för ett köp som inte fullgjorts. Att ansöka om betalningsföreläggande kostar 300 kr. Kronofogdemyndigheten kommer att skicka en faktura på detta belopp till dig. Du kan räkna in detta i den summa som hyresvärden är skyldiga dig, men var noga med att skriva att du har räknat med det.

När kronofogden har fått in din ansökan om betalningsföreläggande kommer de att skicka ett brev till hyresvärden med ett föreläggande om att hon måste betala skulden till dig. Förhoppningsvis kan detta få henne att förstå att hon måste betala sina skulder och att hon därför gör det. Om hon betalar ska du höra av dig till Kronofogdemyndigheten och ta tillbaka din ansökan. Om hon inte hör av sig till Kronofogden eller betalar självmant kommer Kronofogden att meddela ett utslag som säger att du har rätt och att hyresvärden måste betala det du säger att hon är skyldig.

Svarar hyresvärden att hon inte vill betala så kan du enligt kronofogdens anvisningar ta ärendet vidare till tingsrätten!

Hoppas ni fick svar på er fråga!Alban DautajRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”