Åtgärder mot långsam handläggning?

2021-04-28 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Hejsan! Jag har ansökt om svenskt medborgarskap sen 22 augusti 2019. Har skickat en begära samt fick bifall från domstolen att beslutet ska fattas snarast. Jag har kontaktad min handläggare i oktober 2020 och hon sa i början att beslutet kommer att fattas fort och under samma vecka jag kontaktade henne i. Jag har skickat mitt pass för att bekräfta mitt identitet. Jag har till mig allvarliga skäl att få ett beslut eftersom jag vill plugga till ett yrke som kräver ett svenskt medborgarskap. Sen november 2020 har min handläggare ändrat tonen och sa då att mitt ärende är under utredning och det är sekretessbelagda uppgifter som jag inte får veta. Jag vill veta om jag kan påskynda det på något sätt alltså om jag kan kräva ett bestämd tid som de kan ge mig svar på mitt ärende. Jag har väntat tillräckligt länge samt missade ansökan till höstterminen. I såfall kan jag stämma handläggaren för falska löften?!mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågan du ställt rör långsam handläggning (dröjsmålstalan) och regleras således i förvaltningslagen (FL).

Den enskilde ges genom 12 § FL en möjlighet att påskynda det slutliga avgörandet i ärenden som drar ut på tiden genom en dröjsmålstalan. Denna talan fungerar på så sätt att om enskild själv inlett ett ärende, som inte avgjorts i första instans inom sex månader har denne rätt att skriftligen begära att myndigheten avgör ärendet.

Myndigheten ska inom fyra veckor från den dag då denna begäran kommit in hos förvaltningsmyndigheter antingen avgöra ärendet eller i ett eget beslut, avslå begäran om att avgöra ärendet. Ett beslut om avslag på en begäran om avgörande ska förses med en klargörande motivering (§ 32 FL). Enligt regeringen är fyra veckor en bra tid för myndigheterna att meddela rättssäkra beslut i majoriteten av ärendena (Prop. 2016/17:180 s. 122).

Vad som gäller för dig

En myndighet har fyra veckor på sig att antingen avslå din begäran om att påskynda ärendet eller avgöra ärendet i sak. Har du inte fått ett beslut överhuvudtaget om din begäran rekommenderar jag dig att bekräfta med ansvarig handläggare om din begäran faktiskt ankommit. Har du däremot fått ett avslag har berörd myndighet funnit att det saknas tillräckligt med underlag för att meddela ett rättssäkert beslut. Att beslutet ska vara rättssäkert är bra för din skull och faller inom ramen för utredningskravet i 23 § FL.

Beträffande handläggarens agerande kan man vända sig till JO (justitieombudsmannen) för att anmäla myndigheten, annars finns det dessvärre inget rättsmedel som kan läka detta dröjsmål.

Vänligen,

Natalin Kabro
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (685)
2021-10-15 Utgör min alzheimer tillräckliga skäl för en körkortsåterkallelse?
2021-10-10 Vart ska avvikande meningar enligt 30 § andra stycket förvaltningslagen antecknas?
2021-10-03 När börjar ett kommunalt beslut gälla/verkställas?
2021-09-29 Fråga om orosanmälan vid dopingbrott

Alla besvarade frågor (96466)