Åtgärder för att motverka filmning på offentlig plats

2017-12-06 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Finns det något lagligt stöd för att fysiskt konfrontera någon som filmar/fotograferar dig mot din vilja? Exempelvis om någon filmar dig när du är på offentlig plats, är det "tillåtet" att lägga handen över (mobilens) kamera(n) och då vidröra den, eller ta tag i handleden på personen som filmar? Jag gissar att det inte är lagligt, då är min fundering, vad är brottsrubriceringen på ett sådant utfall?
SVAR

Hej,

Huvudregeln är att det är tillåtet fotografera på filma på allmänna platser, och därvid även personer som befinner sig på allmänna platser utan att be om tillstånd. Det kan därför vara otillåtet om du exempelvis tar till dig våld för att hindra en sådan fotografering eller filmning.

Att enbart lägga handen över kameran är svårt att bedöma som brottsligt. Möjligtvis skulle det kunna handla om ofredande enligt 4 kap. 7 § brottsbalken (1962:700), om det sker genom hänsynslöst beteende ofredar fotografen. Min bedömning är dock att det är osannolikt att detta skulle bli aktuellt.

Att ta tag i handleden kan också bedömas som ofredande vid tillräckligt hänsynslösa fall. Alternativt skulle handlingen kunna bedömas som ringa misshandel enligt 3 kap. 5 § om handlingen var tillräckligt våldsam att personen skulle skadas. Även här är det tveksamt - det skulle nog krävas en del för att polisen ens skulle vilja gå vidare med en sådan anmälan.

Jag hoppas du fick svar på din fråga! Återkom gärna om du har flera funderingar.

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?