Återtaganderätt och avräkning vid kreditköp

2019-06-17 i KÖPRÄTT
FRÅGA
Hej, jag har köpt en båt på kredit, båten kostade 150 000kr. Jag betalade 20 000kr direkt men tog 130 000 på kredit. Jag skulle betala 10 000 varje månad vilket jag gjorde fram tills sista 3 månaderna då jag ej kunnat för jag inte haft några pengar. Jag undrar nu vad kreditgivaren kan begära? Om han tar båten och säljer den för 100 000kr, vad händer med skulden? eller vad händer om båten säljs för 130 000kr?Hoppas ni har tid att svara:)
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag kommer nedanför redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Tillämplig lag

Jag utgår ifrån att du har köpt båten för privat bruk och att du köpte den av en näringsidkare. Detta gör konsumentkreditlagen tillämplig, eftersom din fråga berör ett kreditköp (1 och 2 § konsumentkreditlagen).

När kan kreditgivaren kräva tillbaka båten?

Ett avbetalningsköp utmärks i regel av, förutom att det ger köparen rätt att avbetala den köpta egendomen, att säljaren har ett så kallat återtagandeförbehåll. För att det ska vara giltigt krävs det att återtagandeförbehållet är inkorporerat i ert avtal och att ni avtalade om detta i samband med köpet (38 § andra stycket 1 punkten konsumentkreditlagen). För att få göra återtagandeförbehållet gällande, dvs ha rätt att återta varan krävs det även att köparen inte har fullgjort sina skyldigheter enligt kreditköpsavtalet (38 § konsumentkreditlagen). Om säljaren mot all förmodan inte har infört ett återtagandeförbehåll i ert avtal så har denne dock ingen rätt att återta varan, utan får driva in skulden på sedvanligt sätt.

Hur ska en avräkning göras om båten återtas?

Om säljaren gör gällande sitt återtagandeförbehåll så ska en avräkning göras. Avräkningen görs på så vis att du ska återfå den andel som du har betalat av det fulla priset, i förhållande till det nya marknadspriset (40 § konsumentkreditlagen). Om båten kostade 150 000 kr, och du exempelvis har betalat 50 % av det fulla priset, så ska du alltså få tillbaka 50 % av det priset som båten vid återtagandet är värd. Säljs den för 100 000 kr så ska du således få 50 000 kr tillbaka.

Sammanfattning

Om det finns ett återtagandeförbehåll i kreditköpsavtalet så har kreditgivaren/ säljaren rätt att återta båten. Då ska en avräkning göras så att du återfår den andel som du har betalat av det fulla priset, i förhållande till båtens nya värde. Om inget återtagandeförbehåll finns så får säljaren istället driva in skulden på sedvanligt sätt.

Hoppas att du fick svar på din fråga!
Med vänlig hälsning,

Julia-Saga Nilsson Herhold
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll