Återtagande av gåva

Hej,

Jag har med stark bevisning blivit bedragen över ett års tid i relation av min dåvarande flickvän. I detta har personen fått tex diamanter, Louis Vuitton saker, utöver att jag betalt allt i relationen som dyra restaurangnotor varje månad.

Personen har manipulerat mig genom att hon visste jag alltid skulle ge henne det hon önskade. Personen flydde relationen när det uppdagades. Men har själv också erkänt att hon bara var med mig för att allt hon fick och blev behandlad som en drottning.

Finns det något sätt att anmäla personen för bedrägerisyfte då hon uppsåtligen hade det som avsikt?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Ett gåvolöfte är normalt inte bindande för gåvogivaren

Som huvudregel gäller att ett löfte om gåva avseende lös egendom inte är bindande för löftesgivaren. Man kan ta tillbaka gåvolöftet när som helst innan gåvan har överlämnats (1 § Gåvolagen). I förarbeten till bestämmelsen är förutsättningarna att gåvan ska ha skett frivilligt och med syfte att gynna den mottagande parten, s.k. gåvoavsikt.

Kriterier som behöver uppfyllas för att en förmögenhetsöverföring ska anses som gåva:

1. Gåvan måste ha givits frivilligt2. Gåvogivarens avsikt ska ha varit att det var fråga om en gåva till gåvotagaren3. Det ska vara fråga om en förmögenhetsöverföring

Normalt ingen rätt att kräva tillbaka en överlämnad gåva

När gåvan har överlämnats till mottagaren har givaren som huvudregel ingen rätt att kräva tillbaka gåvan (2 § Gåvolagen)

Om gåvan är att ses som ett bedrägeri?

För bedrägeri krävs bland annat att ett vilseledande har inträffat (9:1 Brottsbalken). Att en person i en relation har utnyttjat att den andra personen är generös är dock inget vilseledande i lagens mening, trots att man möjligtvis har olika uppfattningar om relationens ändamål.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline

Med vänlig hälsning,


David AlmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”