Återstående skulder vid dödsfall

FRÅGA
Jag har en vuxen/olycksfallsförsäkring. Som förmånstagare står det dödsboet. Vad innebär detta då jag har skulder hos kronofogden? Tar dom ev utbetalning om jag dör? Eller tillfaller ersättningen mina barn? Jag har fyra barn. Mvh Eléne
SVAR

Hej! Tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga.

När en förmånstagare avlider utgår försäkringsbeloppet till dödsboet. Dödsboet utgörs av de tillgångar och skulder det som avlidne hade vid sin bortgång. Om du har en make så tillfaller boet i första hand denne. Om du bara har barn tillfaller boet dessa.

Det som utgör dödsboet är vad som blir kvar av dina tillgångar, efter att dina skulder har betalats. Detta innebär att Kronofogden har rätt att kräva den del som uppgår till din skuld hos dem. Om det skulle visa sig att dina skulder överskrider dina tillgånger, kommer dödsboet att sluta på 0 kronor. Anledningen till detta är att det inte är möjligt att ärva skulder.

Jag hoppas att jag med detta har besvarat din fråga.

Vänliga hälsningar,

Ellinor Book
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Kronofogdemyndigheten (491)
2021-01-20 Utebliven återbetalning - vad kan jag göra?
2021-01-18 Jag har gett mitt barn en bil, kan Kronofogden utmäta den?
2021-01-18 Hur får jag bort någon annans lösa egendom från min fastighet?
2020-12-17 Hur får jag tillbaka pengar som lånats ut?

Alla besvarade frågor (88294)