Återkravsrätt vid felaktig utbetalning

FRÅGA
Hejsan! Jag betalade ut löner i slutet av maj 2019. Jag hade anställdas namn och konto registrerade hos banken. Då, råkade jag överföra 15500:- till fel namn och konto.Jag hade två likadana förnamn med olika konto. Personen som fick beloppet hade bytt jobb för länge sedan och han har inte reagerat på att betala tillbaka beloppet.Vad skulle jag göra i det här fallet?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår det som att du vill ha svar på vad som gäller när en arbetsgivare gör en felaktig utbetalning till någon som inte längre arbetar på arbetsplatsen.

Återkravsrätt vid felaktig utbetalning

Inom svensk rätt finns det ingen lagreglering angående en felaktig utbetalning, dock finns det en del praxis (domstolsavgöranden) på området som används för vägledning i situationer som din. Den juridiska termen som beskriver din situation är principen om condictio indebiti och innebär att du har återkravsrätt vid felaktig utbetalning, alltså att den som gjort en felaktig utbetalning har rätt att få tillbaka beloppet från den som mottagit den felaktiga utbetalningen.

Undantag från återkravsrätten

Eftersom condictio indebiti enbart är en princip görs alltid en samlad bedömning i varje enskilt fall. Det finns vissa undantag från principen, och domstolarnas samlade riktlinjer är följande:

- Mottagaren måste vara i god tro, vilket innebär att mottagaren inte ska ha upptäckt eller haft skäl att upptäcka att betalningen var felaktig.

- Tillhörande rekvisit till första punkten är även att mottagaren ska ha inrättat sig efter utbetalningen, exempelvis genom att ha förbrukat pengarna eller genom att aktivt spara dem.

- Förhållandet mellan parterna, det vill säga om någon av parterna har en starkare ställning och därav kan tänkas ha större ansvar och krav på sig (exempelvis en bank som dagligen hanterar pengar och en näringsidkare i förhållande till en konsument).

- Passivitet från utbetalaren. Om en längre tid (3 år enligt 2 § andra stycket preskriptionslagen) har gått utan att utbetalaren återkräver pengarna får mottagaren behålla beloppet.


Din möjlighet till att återkräva den felaktiga utbetalningen

Jag kan inte ge dig något exakt svar på hur en domstol hade dömt eftersom domstolsavgöranden inom detta område inte ger en specifik riktlinje och varje situation bedöms enskilt.

Huruvida du kan återkräva beloppet är beroende av om mottagaren haft skäl att förstå att beloppet blivit felaktigt utbetalt, och bevisbördan för mottagarens onda tro faller på dig som utbetalare.

Mottagarens goda tro är enligt mig svår att motivera i denna situation, eftersom det här handlar om en utbetald summa på 15 500 kr, vilket är ett relativt stort belopp. En större summa som av okänd anledning har satts in på bankkontot kan knappast gå någon obemärkt förbi, och mottagaren kan därför inte vara i god tro. Mottagaren har dessutom i detta fall antagligen kvar din utbetalningsreferens eller liknande från tidigare utbetalningar av lön, och bör därför själv även ha vänt sig till dig för att ta reda på vad utbetalningen gällde för att säkra sin goda tro. Dock kan det finnas andra förhållanden på mottagarens sida som vi inte känner till som kan styrka mottagarens goda tro.

Visserligen är det oaktsamt av någon som brukar hantera löner att betala ut en lön till fel bankkonto, men det bör inte vara tillräckligt för att det ska påverka din rätt till återbetalning.

Du kan inte anses ha agerat passivt eftersom det verkar som att du har upptäckt misstaget cirka en månad efter den felaktiga utbetalningen.

På grund av dessa omständigheter kan jag se att du har en god chans att med framgång få tillbaka den felaktiga utbetalningen. Dock bör du så fort som möjligt kontakta mottagaren med ett återkrav på beloppet för att förhindra att passivitet från din sida ger möjlighet för mottagaren att behålla beloppet.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Alexandra Madsen
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (376)
2020-02-17 Kan man tvångsförsälja samägd egendom?
2020-02-13 Kan jag juridiskt tvinga min familjemedlem att sälja en personlig tillgång?
2019-12-15 Vad ska jag göra om säljaren vägrar betala tillbaka pengar enligt överenskommelse?
2019-12-15 Vad kan jag göra när min kund inte betalar fakturan?

Alla besvarade frågor (77252)