Återkravsrätt (Condicitio indebiti)

Hej! Snälla behöver hjälp. Skrev på ett anställningsavtal den 16/8 och upptäcker sedan att det står iställer 16/6 allså två månader innan min riktiga anställning. Ser i banken att jag ska få insatt dubbel lön, fattar inget? Vad gör jag? Jag har inte gjort något fel, vi har skrivit under kontrakten och allt är insatt i systemet.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad gäller att det står fel datum på anställningsavtalet tycks ju det vara ett misstag vilket jag rekommenderar att du uppmärksammar din arbetsgivare på. Ett enkelt sätt att rätta till det är ju att skriva på ett nytt avtal vilket ersätter det gamla.

Därtill uppfattar jag det som att har du fått betalt en lön som du inte ska ha fått, alltså som du inte intjänat. Vad gäller den dubbla utbetalningen är den juridiska termen condictio indebiti (återkravsrätt). Det finns ingen lagreglering om condictio indebiti i svensk rätt, däremot finns det en hel del praxis på området.

Huvudregeln är att betalningar som skett av misstag skall betalas tillbaka, se NJA 1999 s. 575. Det finns dock undantag och Högsta Domstolen har sagt att man skall bedöma varje fall för sig. Det viktigaste undantaget är när mottagaren, i god tro, har inrättat sig efter och/eller konsumerat beloppet. Med god tro menas att personen som mottagit betalningen inte skall ha upptäckt eller haft skäl att upptäcka att betalningen var felaktig. Ett annat undantag är när mottagaren trott att pengarna varit en frivillig disposition från betalaren. Inget av dessa bedömer jag falla in på din situation eftersom du starkt verkar ha uppfattningen av att du fått för mycket betalt och därför är regeln att pengarna ska betalas tillbaka den som gäller.

Det korrekta att göra är alltså att kontakta din arbetsgivare samt bank så eventuella felaktigheter kan rättas till. Oavsett om pengarna är felaktigt utbetalda så kommer det nog uppskattas av din arbetsgivare då det visar på ärlighet och välvilja. Skulle det visa sig att arbetsgivarens vilja var att betala ut hela beloppet så är det ju bara dubbel vinst för dig!

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Anja BartholdssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo