Återkommande hot via mail

FRÅGA
Hejsan!Min familj är utsatt för ständigt återkommande hot via mail.Gjorde en anmälan via mail till Polisen.Efter detta så har jag vid upprepade tillfällen försökt påskynda, få hjälp, försökt anmäla via telefon.Helt meningslöst eftersom "de kan inget göra innan de hittar mailet"Har alltså livit runtkopplad till olika avdelningar etc. Allt med samma resultat.Skall idag 29/7 ta mig till polisstationen (semestertider, har inte hunnit innan).Känns som om detta borde beivras på något sätt plus att det finns många mer osannolika delar av denna händelse.Lasse Pettersson
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss med din fråga!

Beroende på vad de har sagt skulle det eventuellt kunna falla in under brottet olaga hot, se 4 kap. 5 § brottsbalken här. För att denna bestämmelse skall kunna aktualiseras krävs att uttalandena frambringat en "allvarlig fruktan för din eller annans säkerhet som person eller till egendom". Om Du uppfattat hotelserna som allvarliga och om Du/Ni har känt, eller fortfarande känner, en rädsla för hotelsernas realiserande, så är detta absolut att ta på allvar. Jag tolkar dina uppgifter som att så verkligen är fallet!

Avseende de meddelanden som Ni har fått motta, så hoppas jag att Du sparat dessa? Om Du gjort det, så rekommenderar jag att Du vänder dig till ansvarig förundersökningsledare som får ta ställning till betydelsen av detta. Mailen intygar det du säger, varför det är essentiellt att dessa framförs som underlag till polisen i deras förundersökning.

Nu vet jag inte exakt vilka hot som har riktats mot Er och i vilken omfattning dessa hot har kommit. Ser vi till de rekvisit som skall uppfyllas för brottet i fråga, så gäller att det är din personliga uppfattning som skall ligga till grund för bedömningen. Om Du/Ni fortfarande känner en stor rädsla för att hoten skall uppfyllas, så är det självklart att betrakta som allvarligt! I slutändan är det dock åklagaren som har att ta ställning till om det föreligger tillräckligt med bevis för en fällande dom i domstol. Om svaret är jakande, då leder ditt ärende till ett åtal om brott! Som jag förstår dig så är Du väldigt besviken över hur förundersökningen bedrivits och hur vissa saker hanterats. Detta har jag full respekt för! Min rekommendation till dig är att Du anlitar ett offentligt ombud som kan tillgodose dina ärenden på ett fullgott sätt. Det underlättar alltid att ha någon som företräder ens intressen vid denna typ av fall!

Det är svårt att ge ett mer konkret svar på din fråga då jag inte har tillgång till tillräckligt med information. Det jag kan rekommendera dig att göra i nuläget är att vända dig till polisen och föra fram all bevisning du har. Försök samla ihop alla de hot som Du har fått på email.

Hoppas Du känner att Du fått svar på dina frågor! Om något är oklart, eller om Du har några funderingar i övrig, så är Du välkommen att höra av dig till mig. Du når mig bäst via email: Anes.sabic@moretime.se. Du har även mitt telefonnummer, så Du kan givetvis kontakta mig på den vägen också.

Anes Sabic
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll