Återkallelse eller varning vid hastighetsöverträdelse?

2019-02-26 i Trafik och körkort
FRÅGA
HejHar en son som är 18 år och fått körkortet indraget, polisen påstår att han har kört 97 på 40 väg (uppmät med Pro Laser 3)Han och hans kusin ser inte nån polisbil eller någon med laserpistol.Han blir inte tagen på bar gärning utan ca 1-1,5 min senare 2 tvärgator längre ner på en parkering där han hade klivit av bilen hälsade på sina kompisar och hunnit tända en cigarett.Polisen kör fram till honom och frågade om det var han som körde bilen vilket han medger.Då trycker de upp honom mot bilen och börjar tulla honom. Han blir rädd.De säger till honom att skriva på pappren och att detta inte är något godkännande utan det skall skrivas på.Vad jag kan läsa på internet kan jag se att spärrtiden blir 4 mån och ta om sitt körkort.Han man nån chans att få varning istället (transportstyrelsen) då han går på transportlinjen i gymnasiet och ev. skall göra upp snart för tung lastbil snart ? Tar ev studenten Juni 2019 om han får fortsätta gå i skolan då hans körkortstillstånd för tung lastbil blir indraget. Med vänlig hälsning Bobi
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline md din fråga!

Återkallelse och varning

Regler om körkortsingripande regleras i körkortslagen (KörkL). I 5:3 KörkL regleras när ett körkort ska återkallas, detta är alltså ett ska-krav och således huvudregeln. I 5:3 4 p. KörkL står att då körkortsinnehavaren väsentligt överskridit högsta tillåtna hastighet, från trafiksäkerhetssynpunkt, och överträdelsen inte kan anses som ringa, så ska körkortet återkallas. En varning kan istället utfärdas enligt 5:9 KörkL om det av särskilda skäl kan anses vara en tillräcklig åtgärd. Det är alltså en bedömning från fall till fall men varning är undantaget till återkallelse.

Körkortsfrågan ska avgöras efter en helhetsbedömning av överträdelsens svårhetsgrad från trafiksäkerhetssynpunkt. Tyder omständigheterna på att någon faktisk trafikfara inte förelegat bör överträdelsen inte utan vidare leda till en så hård reaktion som en återkallelse. Om överträdelsen beror på ett tillfälligt förbiseende bör den kunna bedömas som ringa. Presumtionen är dock för en återkallelse eller varning när det gäller sådana trafikförseelser som faller under denna punkt.

Väsentlig hastighetsöverträdelse

I förarbetena till körkortslagen (prop. 1985/86:115) gjorde departementschefen uttalanden om att hastighetsöverskridanden med mer än 30 km/tim i allmänhet får betraktas som avsevärda. I fråga om begränsningar till låga hastigheter, såsom t.ex. till 30 km/tim utanför skolor m.m., kunde enligt departementschefen redan ett överskridande med 20 km/tim vara av den karaktären.

I senare förarbeten (prop. 1992/93:189) betonas vikten av att domstolarna verkligen beaktar omständigheterna i de enskilda fallen när de ska handlägga mål om körkortsingripande vid hastighetsöverträdelser. Det finns däremot inte någon avsikt att få till stånd någon ändring av den i praxis fastlagda huvudprincipen att den som har kört mer än 30 km/tim (eller i vissa fall 20 km/tim) för fort har åsidosatt gällande regler på ett sådant sätt att återkallelse ska komma i fråga. I detta perspektiv kan även hastighetsöverskridanden med mindre än 30 km/tim som begås inom tätbebyggda områden med begränsad sikt, utanför skolor m.m. betecknas som så grova att en återkallelse av körkortet bör ske. Å andra sidan bör det inte alltid betraktas som en grov hastighetsöverträdelse som med nödvändighet ska medföra körkortsåterkallelse om en person kör mer än 30 km/tim för fort på en motorväg där 110 km/tim är högsta tillåtna hastighet när sikten är god och trafikintensiteten är mycket låg.

Sammanfattning

Eftersom han har kört 97 km/h på en 40-väg talar hastigheten för att det ska ske en återkallelse. I detta fallet är han ung och kan behöva sitt körkort för framtida studier/arbete vilket kan vara en förmildrande omständighet. Det ska ske en helhetsbedömning. Dock är huvudregeln att körkortet ska återkallas vid dessa hastighetsöverträdelser och med informationen i frågan kan jag tyvärr inte ge ett mer uttryckligt svar.

Jag hoppas att detta gav dig lite hjälp med din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Erik Olshov
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Trafik och körkort (590)
2019-07-07 Återkallelse av körkort
2019-07-07 Behöver jag ta om mitt körkort helt efter återkallelse på grund av rattfylleri?
2019-07-06 Varför blev mitt körkort indraget pga narkotika när jag inte lämnat narkotikaprov?
2019-07-01 Ska körkortet återkallas om man kör in i framförvarande fordon?

Alla besvarade frågor (71118)