Återkallelse eller varning för vårdslöhet i trafik?

2016-07-04 i Trafik och körkort
FRÅGA
Hej!Jag har blivit dömd för vårdslöshet i trafik, 40 dagsböter, totalt 2800 kr för dåligt skrapade bilrutor. Nu har jag fått ett brev från Transportstyrelsen om att de överväger återkallelse alternativt varning. Hur formulerar jag bäst mitt yttrande till Transportstyrelsen så att de inte drar in körkortet? Nästan hela framrutan är skrapad. Högra sidorutan och bakrutan är oskrapade. Sidorutan på förardörren är skrapad till ungefär en tredjedel. Anledningen till min bristande skrapning var att jag var sen till jobbet. Jag sade i förhöret med polisen att jag i min stress skrapade små hål i rutorna och att dessa sedan smälter bort. Jag jobbar natt och hade försovit mig och det är över en mil till jobbet. Det ska också tilläggas att det är mycket lite trafik på vägen den tiden och att jag till exempel såg polisbilen klart och tydligt när den kom. Jag finns inte i brottsregistret sedan innan.Har ett jobb där man kör bil hela tiden och riskerar att bli av med jobbet, bor på landsbygden. Min arbetsgivare har skrivit ett intyg.Tacksam för svar!
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Påföljden för en trafikförseelse regleras i körkortslag (KörkL) kap 5. Enligt 5:9 KörkL kan en varning istället för återkallelse av körkort utdelas om varningen av särskilda skäl kan anses vara en tillräcklig åtgärd.

Ledning för vad som beaktas vid bedömningen om huruvida en varning är en tillräckligt ingripande påföljd kan vi hitta i RÅ 83 2:93. I detta fall, som liknar ditt, hade en föraren blivit dömd till vårdslöhet i trafik. På bl.a. grund av att föraren skulle förlora sin anställning om körkortet återkallades ansågs varningen vara en tillräckligt ingripande åtgärd. I detta fall uppvisade föraren ett intyg från sin arbetsgivare om att körkort var en förutsättning för anställning.

Jag kan inte formulera ett särskilt yttrande till dig eftersom mycket av bedömningen avgörs av omständigheter som är knutna till det enskilda fallet (t.ex. brottets allvarlighet), men jag ska försöka ge dig lite saker att ha i åtanke vid utformningen av ditt yttrande.

Ditt yttrande ska givetvis beröra de viktigaste faktorerna för trafikverkets bedömning. Detta tycks enligt praxis vara förlusten av anställningen, och därmed de sociala och ekonomiska konsekvenserna av detta (kravet på bil gäller antagligen alla dina potentiella anställningar med hänsyn till ditt boende). Att du inte tidigare brutit mot trafiklagarna borde givetvis tala emot en återkallelse, eftersom det antyder att detta enbart var en engångsgrej. Det faktum att "vårdslösheten" bestod av bristfällighet på själva bilen istället för framförandet i sig anser (åtminstone jag) talar för att varning framstår som en rimligare påföljd. Allt detta vägs givetvis mot själva allvarligheten i överträdelsen ("straffvärdet" av 40 dagsböter, vilket inte är en särskilt allvarligt straff).

I slutändan handlar det om att trafikverket gör en bedömning av huruvida du som förare kommer utgöra en för stor risk i trafiken (återkallelse) eller om det rör sig om en engångsföreteelse som inte kommer upprepas (varning). Din uppgift är alltså att övertyga trafikverket att det är den sista som gäller. Glöm inte att du kan överklaga trafikverkets beslut till förvaltningsdomstol om det inte går hela vägen.

Lycka till!

Max Axell
Fick du svar på din fråga?