ÅTERKALLELSE AV VAPENTILLSTÅND EFTER HOT MOT HUND

2021-02-05 i Polis
FRÅGA
Om en person med jaktlicence hotar att skjuta min hund på min tomt. Är då den här personen lämplig att ha vapen?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill ha svar på om att detta hot kan vara tillräckligt för att få vapentillståndet återkallat.

Återkallande av vapenlisens
Det görs mycket riktigt en lämplighetsbedömning vid tillstånd att inneha skjutvapen. Det innebär också att om tillståndshavaren visar sig olämplig kan ett tillstånd återkalla. 6 kap. 1 § 1 st. Vapenlagen. Olämplighet kan anses föreligga om personen blivit dömd för ett brott.

I Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vapenlagstiftningen (FAP 551-3) framgår att det inte är enkelt att få sin vapenlicens återkallad och att det trotts en brottmålsdom inte är garanterat att personen inte längre får bära skjutvapen. Efter en brottmålsdom görs nämligen en lämplighetsprövning, där polismyndigheten tar hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet.

Brott som uppräknas i ovan nämnda förskrifter är allvarligare brott så som smuggling av skjutvapen, våldsbrott som inte är att anse som ringa, grovt rattfylleri, men även hänsynslöst och kränkande beteende mot person.
Hänsynslöst och kränkande beteende omfattar t.ex. lagen om olaga hot i 4 kap. 5 § Brottsbalken

Är det brottsligt att hota att skjuta någons hund?

I 4 kap. 5 § Brottsbalken framgår att den som hotar med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig rädsla för egen […] egendom [..] döms för olaga hot.

I juridisk mening är hund en "sak". En mera korrekt term är lös egendom. Detta framgår i 1 kap. 1 § Jordabalken, där beskrivningen av fast egendom står. Motsatsvis är hund då lös egendom, eftersom beskrivningen av hund inte framkommer i paragrafen.

I huvudregel gäller alltså att hotet om att skjuta din hund är att anse som ett olaga hot mot din egendom. I de fall hotet är ägnat att framkalla allvarlig rädsla hos dig.

Mitt svar
Den person som blir dömd för olaga hot riskerar att bli av med sin vapenlicens efter att polismyndigheten genomfört en lämplighetsbedömning. Eftersom alla fallen är olika kan jag inte ge något definitivt svar på huruvida personen är lämplig att ha vapen.
Jag rekommenderar dig att göra en polisanmälan på händelsen.

Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

Vänligen,

Rebecca Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Polis (371)
2021-11-30 Polisers rapporteringsskyldighet
2021-11-12 Gallring av uppgifter i belastningsregister
2021-11-08 Kan det räknas som en LOB om man blir hemskjutsad av polisen?
2021-11-08 Är det lagligt att använda och sälja pepparspray?

Alla besvarade frågor (97662)