Återkallelse av uppehållstillstånd vid skenäktenskap

2020-04-23 i Migrationsrätt
FRÅGA
Man gifter sig med kvinna från colombia i svergie. två dagar efter hon fått uppehållstillstånd vill hon skiljas....får hon fortfarande ha kvar sitt uppehållstillstånd?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Uppehållstillstånd och äktenskap

Det är migrationsverket som hanterar frågor om uppehållstillstånd. För att få vistas i Sverige under en längre period än tre månader behöver man som huvudregel ha uppehållstillstånd (2 kap. 5 § utlänningslagen). Huvudregeln är att uppehållstillstånd ska beviljas en utlänning som är make till någon som är bosatt i Sverige, eller som har beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige (5 kap. 3 § utlänningslagen). Detta innebär att kvinnan i regel ska beviljas uppehållstillstånd om hon är gift med maken som jag förmodar är svensk medborgare.

Gynnande beslut

Migrationsverket omfattas av förvaltningslagen då det är en förvaltningsmyndighet. Generellt sett gäller att ett gynnande beslut, så som till exempel uppehållstillstånd, inte får återkallas om det är till fördel för en enskild (37 § FL). Däremot finns det undantag från detta i utlänningslagen som reglerar särskilda frågor om uppehållstillstånd.

Undantaget säger att uppehållstillstånd får återkallas för en utlänning som medvetet har lämnat oriktiga uppgifter, eller medvetet har underlåtit att nämna omständigheter som är av betydelse för att tillståndet beviljats från första början (7 kap. 1 § utlänningslagen). Eftersom kvinnan vill skilja sig efter två dagar är detta enligt min bedömning ett skenäktenskap då kvinnan medvetet har underlåtit att tala om att hennes intention med giftermålet inte var genuin. På den grunden kan även uppehållstillståndet komma att återkallas. Återkallelse av uppehållstillstånd beslutas av migrationsverket (7 kap. 8 § utlänningslagen).

Sammanfattningsvis kan kvinnans uppehållstillstånd återkallas då hon lämnat oriktiga uppgifter om hennes omständigheter som var av betydelse för beslutet i sig.

Hoppas det var svar på din fråga, annars får du ställa en ny!

Vänligen

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1157)
2021-04-17 Uppehållstillstånd genom anknytning utan att lämna landet
2021-04-17 Vad innebär försörjningskravet och hur uppfylls den?
2021-04-14 När bör vi begära avgörande av ärende om uppehållstillstånd?
2021-04-10 Hur styrker man sin identitet vid ansökan om uppehållstillstånd?

Alla besvarade frågor (91309)