Återkallelse av testamente

2020-08-12 i Testamente
FRÅGA
Hej.Min fråga är: Om en farmor som har 2 barnbarn barn 1 och barn2 . testamenterar bort en fastighet år 1996 till barn 1. men farmor ändrar sej innan hon gick bort , och testamenterar då all kvarlåtenskap till barn 2. år 2014.detta står i testamentet; att samtliga av mig förut gjorda testamentariska förordnanden skall vara upp hävdaatt all min kvarlåtenskap skall tillfalla barn 2, ,när jag avlider. Vad som enlg detta testamente tillfaller barn 2 skall vara hans enskilda egendom.Fråga: upphävs då den fastighet som var gåva till barn 1.. ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Som jag tolkar din fråga så har inte barn 1 fått själva fastigheten ännu, utan farmor hade testamenterat bort fastigheten till barn 1 som skulle få den då hon avled. Din fråga gäller alltså återkallande av testamente. Jag kommer även i slutet av mitt svar att snabbt gå igenom begreppet laglott. Bestämmelserna om testamente finns i ärvdabalken (ÄB) och det är hit jag kommer hänvisa i mitt svar.

Hur återkallar man testamente?

När man upprättar ett testamente finns det vissa formkrav för att det ska vara giltigt. Det ska ha bevittnats av två personer som uppfyller vissa krav (10 kap. 1 § ÄB & 10 kap. 4 § ÄB). När det gäller återkallelse av testamente är det dock inte samma krav. Det enda som krävs för att ett återkallande ska vara giltigt är att det ska vara "otvetydigt" att det ursprungliga testamentet inte längre är testatorns vilja (10 kap. 5 § ÄB). Det ska alltså vara ett tydligt uttryck från farmor att hon inte längre vill att hennes kvarlåtenskap ska tillfalla barn 1. Detta verkar hon ha gjort.

Däremot så måste testatorn när denne vill förordna om sin kvarlåtenskap på nytt följa formkraven när det nya testamentet upprättas (10 kap. 6 § ÄB). Här är ett svar som behandlar formkrav.

Rätten till laglott för barn 1

Du skriver i din fråga att farmor vill testamentera all sin egendom till barn 2. Detta är emellertid inte möjligt helt och hållet på grund av reglerna om laglott. Det är nämligen så att en bröstarvinge alltid har rätt att ärva sin laglott.

Bröstarvinge är den avlidnes barn, men om denne har avlidit sen tidigare träder istället barnbarn in som bröstarvinge (2 kap. 1 § ÄB). Om barn 1:s förälder har avlidit har barn 1 rätt att få ut sin laglott. Om barn 1:s förälder fortfarande är i livet har denne rätt att ärva sin laglott.

Hur stor är laglotten?

Laglotten är hälften av arvslotten (7 kap. 1 § ÄB). Arvslotten är kvarlåtenskapen dividerat i antalet barn.

I ett räkneexempel där farmor har två barn blir alltså laglotten: Kvarlåtenskapen/2/2 (dvs. en fjärdedel av kvarlåtenskapen).

Hoppas jag förstod din fråga rätt och att du har fått den besvarad!

Med vänliga hälsningar,

Filip Karlsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2724)
2021-01-19 Får mina barn det som testamenterats till mig?
2021-01-18 Ärver mitt barn mig om jag är sambo eller gift med min partner?
2021-01-18 Fel i testamentet?
2021-01-16 Går testamente före halvsyskons rätt till arv?

Alla besvarade frågor (88291)