Återkallelse av permanent uppehållstillstånd

2019-07-27 i Migrationsrätt
FRÅGA
Min sambo har fått permanent uppehållstillstånd pga. anknytning av med. Jag märkte att hon särskilt snäll och trevlig mot mig och med min son varje gång han behöver mig särskilt när han hade intervju på Migrationsverket. Men jag var blind med allt pga. jag älskar honom. Jag hjälpte honom med allt särskilt med ekonomi (första 3 året) men min mamma tyckte synd om mig så hon ordna ett jobb åt honom som vikarier inom vården. När han började att tjäna pengar då ändrar han jättemycket, väldigt kaxig. Därefter jag fick veta att han var gift och har en dotter i Filippinerna och vill hämta dotter hit i Sverige. Jag är så sårad och känner mig utnyttja pga. han har ljugit om detta. Jag undrar om det finns möjlighet att återkalla hans PUT?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.


Personen flyttar från Sverige

Ett permanent uppehållstillstånd kan återkallas för en utlänning om han eller hon inte längre är bosatt i Sverige (7 kap. 7 § utlänningslagen). Om en utlänning med permanent uppehållstillstånd flyttar från Sverige, kan uppehållstillståndet återkallas.


Personen har lämnat oriktiga uppgifter eller förtigit viktiga omständigheter i sin ansökan

Ett permanent uppehållstillstånd kan återkallas för en utlänning som medvetet har lämnat oriktiga uppgifter eller medvetet har förtigit omständigheter, som varit av betydelse för att få tillståndet (7 kap. 1 § utlänningslagen). Av betydelse är då vad personen har angivit för Migrationsverket i sin ansökan om uppehållstillstånd. Uppehållstillståndet kan då återkallas om den oriktiga upgiften eller förtigandet har haft betydelse för tillståndet beviljande.

Har personen befunnit sig i här i landet i mer än fyra år, får uppehållstlilståndet återkallas endast om det finns synnerliga skäl. Sådana synnerliga skäl kan förelägga om personen i själva verket en stor del av tiden har befunnit sig utanför landet och har en svag anknytning hit. Ett annat synnerligt skäl kan vara att personen har uppehållstillstånd också i något annat land och att verkställighet kan ske till det landet.


Personen har gjort sig skyldig till ett allvarligt brott

Ett permanent uppehållstillstånd kan också återkallas om personen döms för ett allvarligt brott. Om personen döms till utvisning återkallas uppehållstillståndet, även om personen har haft det i flera år. För att riskera utvisning krävs att personen gör sig skyldig till ett allvarligt brott som kan leda till fängelse (8 a kap. 1 § utlänningslagen).


Sammanfattning

En utlänning kan förlora sitt uppehållstillstånd om han eller hon flyttar från Sverige, har ljugit eller förtigit omständigheter av betydelse i sin ansökan om uppehållstillstånd i Sverige eller gör sig skyldig till ett allvarligt brott och döms till utvisning.

Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!

Vänligen,

Gustav Östlund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll