Återkallelse av körkortstillstånd vid hastighetsöverträdelse

2017-07-18 i Trafik och körkort
FRÅGA
Hej!Jag har nyligen börjat övningsköra och häromdan råkade köra av vägen i skogen. Jag var inte rattfull eller påverkad av nånting, jag tror att jag bara körde för fort i kurvan och pga det tappade kontrollen över bilen. Frågan är; kommer jag bli av med körkortstillståndet pga detta? Och i så fall, hur länge?Tack på förhand.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om körkortstillstånd hittar du i körkortslagen. Tidigare har länsstyrelserna prövat frågor inom körkortsområdet men det görs idag av transportstyrelsen och det är alltså också transportstyrelsen som prövar frågor om körkortstillstånd (7 kap. 2 §).

Körkortstillstånd meddelas till den som kan anses lämplig som förare
Körkortstillstånd meddelas till den som med hänsyn till sina personliga och medicinska förhållanden kan anses lämplig som förare av ett körkortspliktigt fordon. Lämplighet med hänsyn till de personliga förhållandena innebär att sökanden pålitlig i nykterhetshänseende och i övrigt kan antas komma att respektera trafikreglerna och visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken.

Körkortstillstånd ska återkallas om överträdelsen inte kan anses som ringa
Om ett körkort inte har lämnats ut kan det inte återkallas - istället kan man i vissa fall återkalla körkortstillståndet (5 kap. 1-2 §). Ett körkortstillstånd ska bland annat återkallas om föraren har överskridit högstas tillåtna hastighet eller brutit mot någon annan regel som är väsentlig från trafiksäkerhetssynpunkt, om överträdelsen inte kan anses som ringa (5 kap. 3 § p. 4). Eftersom det i din fråga inte framgår hur fort du körde kan jag inte göra bedömningen ifall fortkörningen är att anse som ringa. Många gånger stannar det vid en varning vid hastighetsöverträdelser och inte återkallelse av tillståndet (5 kap. 9 §).

Spärrtiden är lägst en månad och högst tre år.
Vid en körkortsåterkallelse bestäms en tid inom vilken ett nytt körkort inte får utfärdas - en så kallad spärrtid. Spärrtiden är lägst en månad och högst tre år. Om det är fråga om ett grovt brott, bestäms spärrtiden till lägst ett år (5 kap. 6 §).

Eftersom jag inte kan bedöma ifall hastighetsöverträdelsen i ditt fall är ringa är det också svårt att förutspå eventuell spärrtid. Det låter på din beskrivning som en ringa händelse där ditt tillstånd inte kommer återkallas men som ovan nämnt är det ett beslut som transportstyrelsen kommer att fatta.

Hoppas du fick lite vägledning i frågan!

Körkortslagen hittar du här.

Vänliga hälsningar,

Anna Ståhlklo
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?