Återkallelse av körkortstillstånd

2019-04-29 i Trafik och körkort
FRÅGA
Jag är en 19-åring som åkte dit för olovlig körning. Naturligtvis fick jag böter men händer det något med mitt körkortstillstånd?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I ditt fall är körkortslagen (KörkL) aktuell. Det är Transportstyrelsen som prövar frågan om körkortstillstånd, 7 kap 2 § KörkL.

Återkallelse av körkortstillstånd?

Enligt 5 kap 2 § KörkL gäller reglerna om återkallelse av körkort även vid återkallelse av körkortstillstånd. Detta innebär att ett körkortstillstånd kan återkallas på samma grunder som ett körkort återkallas.

Nytt körkortstillstånd?

Regler om vad som krävs för att få körkortstillstånd regleras i 3 kap 2 § KörkL. Där framgår att körkortstillstånd får meddelas endast för den som med hänsyn till sina personliga och medicinska förhållanden kan anses lämplig som förare av ett körkortspliktigt fordon.

Frågan om lämplighet med hänsyn till de personliga förhållandena regleras i andra stycket. Det stipuleras att det krävs att man inte är opålitlig i nykterhetshänseende och i övrigt kan antas komma att respektera trafikreglerna och visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken. I ditt fall kan det argumenteras för att du inte anses vara lämplig som förare, då du har brutit mot trafikreglerna.

Om det vid prövning av ansökan om körkortstillstånd finns hinder mot att meddela körkortstillstånd på grund av trafikbrottet ska spärrtid meddelas. Spärrtiden bestäms om längst en månad och högst tre år, 3 kap 9 § KörkL.

Sammanfattningsvis kan ditt körkortstillstånd återkallas och det kan även antas att du i nuläget inte anses vara lämplig för att få ett nytt körkortstillstånd. Om du nekas körkortstillstånd kommer en spärrtid att löpa, hur lång den blir beror på omständigheterna i det enskilda fallet.

Hoppas detta gav svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Narin Banaee
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Trafik och körkort (592)
2019-07-18 Kan mitt körkort återkallas igen efter grov olovlig körning?
2019-07-18 EES-körkort och svenskt körkort
2019-07-07 Återkallelse av körkort
2019-07-07 Behöver jag ta om mitt körkort helt efter återkallelse på grund av rattfylleri?

Alla besvarade frågor (71168)