Återkallelse av körkortsbehörighet

2017-02-13 i Trafik och körkort
FRÅGA
Hej . Jag fick för ca 3 år sen körkortet återkallat pga medicinska grunder . Fick det åter efter 1 år och livet rullade på igen . När vi senare en dag skulle köpa husbil fick jag reda på att den fick jag inte köra för att nu var min totalvikt inte längre 4250 utan 3500 . Så pga av mitt medicinska fall så tog dom bort detta . Alla mina andra behörigheter är kvar men vikten , den tog dom . Jag tog mitt körkort 1989 förresten . Tog kontakt med dom men fick bara till svars att reglerna var sådana och att det tråkigt i mitt fall . Hade jag nu gjort något kriminellt eller så hade jag inte skrivit detta , men att inte gjort nått fel men ändå bli straffad är något man inte skall behöva uppleva . Så min fråga är . Finns det något jag kan göra för att återfå det som jag tycker borde vara mitt ?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Transportstyrelsen är den myndighet som fattar beslut om återkallande och beviljande av körkort och körkortstillstånd. Eftersom Transportstyrelsen är en statlig förvaltningsmyndighet blir förvaltningslagen (1986:223) (FL) tillämplig gällande myndighetens beslutsfattande, se här . De materiella reglerna om körkort finns däremot i körkortslagen (1998:488) (KörkL), se här .

Ditt körkort blev antagligen återkallat med stöd av 5 kap 3 § 7 punkten KörkL, alltså på grund av sjukdom, skada eller liknande. I 5 kap 14 § 3 stycket KörkL stadgas att i sådana fall kan ett nytt körkort utfärdas efter ansökan, om sökanden har körkortstillstånd.

Du skriver att totalvikten du får köra med är 3 500 kg, således utgår jag från att du i dagsläget har ett B-körkort. Det beviljar dig att köra med en personbil (dragbil eller husbil) på max 3 500 kg med ett lättare släp enligt 2 kap. 5 § KörkL. Om totalvikten är över 3 500 kg så överskrids behörigheten med B-körkort och du måste istället ha körkortstillstånd och körkort med C1 behörighet (Med ett C1-körkort får du köra personbilar med en totalvikt över 3 500 kg men under 7 500 kg). Till följd av att du tidigare fått köra med totalvikt på 4 250 kg har du antagligen haft ett C1-körkort innan ditt körkort blev återkallat. Således utgår jag från att du haft C1 behörighet, men blev efter återkallandet endast beviljad körkort med B behörighet, vilket betyder att du inte blev beviljad körkortstillstånd för C1 behörighet.

Ett beslut om att inte bevilja körkortstillstånd är ett myndighetsbeslut som du kan överklaga enligt 22 § FL om det har gått dig emot och är överklagbart. Då ska överklagan skickas till allmän förvaltningsdomstol enligt 22 a § FL. En förutsättning är dock enligt 23 § FL att skrivelsen med överklagandet har inkommit till en allmän förvaltningsdomstol inom tre veckor från den dag då du fick veta beslutet. Eftersom beslutet i ditt fall togs ca två år sedan, så har du tyvärr inte möjligheten att överklaga.

Det du däremot kan göra är att ansöka om ett nytt körkortstillstånd för högre behörighet hos Transportstyrelsen. För att få ett nytt körkortstillstånd måste du uppfylla de medicinska krav som ställs. Enligt 3 kap. 2 § i KörkL får körkortstillstånd meddelas endast för den som med hänsyn till personliga och medicinska förhållanden kan anses lämplig som förare av ett körkortspliktigt fordon. Det framkommer inte av din fråga på vilka medicinska grunder som din behörighet begränsats, men om du har frågor om de medicinska kraven kan du kontakta Transportstyrelsen.

Som svar på din fråga om det finns något som du kan göra för att återfå behörigheten att köra bil med totalvikt på 4 250 kg, så kan du kontakta Transportstyrelsen och höra om dina möjligheter att få ett körkortstillstånd och sedan eventuellt ansöka om C1 behörighet på nytt.

Hoppas svaret varit till hjälp.

Med vänliga hälsningar,

Anna Harkkila

JR Umeå
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafik och körkort (953)
2021-09-15 Måste jag bli dömd för rattfylleri för att få körkort med alkolås?
2021-09-03 Överklagande av Transportsstyrelsens beslut
2021-08-31 Fortkörningsböter vid förändrad hastighet
2021-08-31 Blir mitt körkort ogiltigt om jag inte förnyar det efter ett namnbyte?

Alla besvarade frågor (95760)