Återkallelse av körkort vid trafikbrott där straff har avtjänats

Hejsan jag undrar en sak jag har blivit dömd för olovlig körning vid 8 tillfällen och avtjänat skyddstillsyn för dessa men ingen påverkade mitt körkortstillstånd. Så jag tog mitt körkort och cirka 6 månader efter ja tagit körkortet så återkallade transportstyrelsen mitt körkort i 9 månader pga dessa olovliga som ja redan avtjänat straff för så min fråga är om dom gjort fel eftersom jag tekniskt sett blir straffad två gånger för samma sak. Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Straffen som finns i Sverige är fängelse eller böter, sedan finns det övriga påföljder som är villkorlig dom, skyddstillsyn och överlämnande till särskild vård, se 1 kap. 3 § brottsbalken (https://lagen.nu/1962:700#K1P3S1). Det här innebär att trots att man kan tycka att återkallelse av körkort är ett slags straff är det inte enligt svensk rätt att innefattas i begreppet "straff" varpå dubbelbestraffning inte föreligger i fallet.

Transportstyrelsen kan återkalla körkort med anledning av brottslig gärning när det föreligger till exempel en lagakraftvunnen dom, 5 kap. 1 § 2 stycket körkortslagen (https://lagen.nu/1998:488#K5P1S1). Vidare ska Transportstyrelsen återkalla körkortet om körkortshavaren till exempel har begått flera brott som har visat bristande vilja eller förmåga att rätta sig efter trafikregler eller trafiksäkerheten, 5 kap. 3 § 3 punkten körkortslagen (https://lagen.nu/1998:488#K5P3S1). Det här är troligtvis grunden Transportstyrelsen har använt i ditt fall.

Sammantaget är det alltså inte att se som dubbelbestraffning och Transportstyrelsen kan återkalla ditt körkort.

Jag hoppas att du känner att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Sarah SaajakariRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Offentlig rätt och Trafik och körkort? Vi hjälper dig till fast pris!

Körkortsärende4995 kr

Gäller ett yttrande eller överklagande. Du skriver själv under och skickar in yttrandet eller överklagandet. Vill du hellre bli företrädd av Lawline? Vänligen klicka här.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning