FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott31/05/2017

Återkallelse av körkort vid ringa narkotikabrott

Hej. Jag står åtalad för ringa narkotikabrott, Eget bruk. Jag togs av polis när jag körde bil och blev misstänkt även för drograttfylla. Men inget THC påträffades i blodet, endast THC-syra i urinen så åtalan om drograttfylla släpptes. Min fråga är om mitt körkort kan återkallas för endast ringa narkotikabrott? Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej och tack för att du valt att kontakta Lawline!

Bestämmelser om körkort återfinns i körkortslagen. Enligt 5 kap. 1 § samma lag kan ett körkortsingripande komma i stånd med anledning av brottslig gärning när det finns en lagakraftvunnen dom, godkänt strafföreläggande, godkänd ordningsbot eller åtalsunderlåtelse. Återkallelse är en typ av ingripande och grunder för detta finns i 5 kap. 3 § körkortslagen.

Enligt 5 punkten i paragrafen kan ett körkort återkallas om du som körkortsinnehavare inte bör ha körkort på grund av opålitlighet i nykterhetshänseende. Begreppet innefattar även bruk av narkotika. I ett avgörande (RÅ 1992 ref 1) fastslogs att det inte förelåg tillräckliga omständigheter för att anse att personen i fråga skulle vara opålitlig i nykterhetshänseende och körkortet återkallades inte. Personen i fråga hade dömts för narkotikabrott två gånger. I ditt fall är det lite svårt att svara på om körkortet kommer återkallas eller inte på denna grund eftersom det saknas bakgrundinformation. Ett ringa narkotikarbrott torde dock inte alena kunna leda till att körkortet dras in på grund av opålitlighet i nykterhetshänseende, men det går inte att garantera.

Enligt 5 kap. 3 § 6 punkten körkortslagen kan ett körkort även återkallas om det med hänsyn till körkortsinnehavarens personliga omständigheter inte kan anses lämpligt att personen har körkort, t.ex. om körkortsinnehavaren har ett narkotikaberoende.

Transportstyrelsen kommer göra en helhetsbedömning för risken för fortsatt misskötsamhet. Det är som sagt något svårt att avgöra då det saknas bakgrundsinformation i ditt fall om t.ex. eventuellt narkotikamissbruk eller upprepad brottslighet, men hoppas att du ändå finner svaret något vägledande.

Väl mött!

Sofia NygrenRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”