Återkallelse av körkort vid ringa narkotikabrott

2015-03-31 i Trafik och körkort
FRÅGA
Hejsan! jag har åkt dit för ringa narkotikabrott- eget bruk. Har aldrig åkt dit för något innan och är helt prickfri. Jag undrar om mitt körkort kan återkallas? jag har stort behov av körkort i mitt jobb. mitt körkort är även under prövotid.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Till att börja med kan man återkalla ditt körkort med anledning av brottslig gärning om det finns en lagakraftvunnen dom, ett godkänt strafföreläggande, godkänt föreläggande om ordningsbot eller beslut om åtalsunderlåtelse, 5 kap. 1 § körkortslagen (här).

Du har gjort dig skyldig till ringa narkotikabrott, vilket kan göra att ditt körkort återkallas för att man anser att du inte bör ha körkort på grund av opålitlighet i nykterhetshänseende, 5 kap. 3 § 5 punkten körkortslagen (här). Möjligtvis även enligt 5 kap. 3 § 6 punkten körkortslagen att du inte bör ha körkort på grund av personliga förhållanden, till exempel narkotikamissbruk.

Huruvida ditt körkort kommer att återkallas eller inte är svårt för mig att avgöra. Transportstyrelsen kommer att göra en helhetsbedömning där man ser till risken för fortsatt misskötsamhet. Att du behöver körkortet i ditt jobb kan vara en förmildrande omständighet, alltså att ditt behov av körkort inom arbetet talar emot en återkallelse av körkortet. Tidigare praxis på området ger indikationer på att körkort inte återkallas vid ringa narkotikabrott. Det är dock som sagt svårt för mig att avgöra hur det kommer att bli i ditt fall, jag kan bara berätta riktlinjer och hur bedömningen om återkallelse av körkort går till.

Jag hoppas att svaret gav dig vägledning!

Vänligen,

Sarah Saajakari
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll