Återkallelse av körkort vid rattfylleri

2020-07-20 i Trafikbrott
FRÅGA
Hej . Vart stoppad på fyrhjuling med 0,71 i blodet . Fick strafföreläggande idag . 29200 kr . Undrar hur det blir med körkortet ?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Rattfylleri innebär två processer

Efter att du stoppats för rattfylleri drar två stycken processer igång; den straffrättsliga och den körkortsadministrativa. Den straffrättsliga handlar om konsekvenserna för själva brottet och är den som drivs i tingsrätt, eller genom att föraren åläggs ett strafföreläggande. Den körkortsadministrativa drivs istället av Transportstyrelsen och handlar istället om vad som ska ske framöver med körkortet. Eftersom du redan fått ett strafföreläggande är den straffrättsliga processen i princip färdig för din del, om du godkänner föreläggandet. Om du inte godkänner föreläggandet kan åklagare väcka åtal vid tingsrätten och en rättegång äger istället rum.

Rattfylleri leder normalt sett till återkallelse av körkortet

I den administrativa processen som handlar om vad som ska hända med ditt körkort är det som sagt Transportstyrelsen som beslutar. Rattfylleri leder i de flesta fall till att körkortet återkallas. Undantaget är vid lägre halter (0,2-0,3 promille (0,10–0,15 milligram per liter luft)) då en varning kan ges istället för återkallelse. Eftersom du haft högre halter än så i blodet bedömer jag att ditt körkort kommer att återkallas.

Vad händer efter återkallelse?

När körkortet återkallas sätts en s k spärrtid av Transportstyrelsen. Spärrtiden är den tid som du måste vänta innan du kan få ett nytt körkort. Denna är normalt sett 12 månader för rattfylleri. Eftersom körkortet återkallats på grund av rattfylleri kommer du vara tvungen att ansöka om ett nytt körkortstillstånd. Ett sådant tillstånd kan du ansöka om 6 månader innan spärrtiden gått ut och få beviljat av Transportstyrelsen tidigast 2 månader före spärrtidens slut. När du blivit beviljad körkortstillstånd kommer Transportstyrelsen att skicka hem en blankett för nytt körkort till dig (en s k grundhandling) som du behöver fylla i och skicka tillbaka. När spärrtiden gått ut och grundhandlingen är inne kommer du få ett nytt körkort.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Fick du svar på din fråga?