Återkallelse av körkort vid överskridande av tillåten hastighetsgräns under prövotid

2020-02-13 i Trafik och körkort
FRÅGA
Hej! Jag blev av med mitt kortkort för någon dag sedan och väntar nu på att transportstyrelsen ska ringa så att jag kan lämna ett yttrande. Jag har haft mitt kortkort i 4 månader snart och behöver verkligen det för dels en pågående anställning, men också till mitt bolag som jag bedriver, vilket rör sig om bilar. Och allting fallerar utan mitt körkort. Jag pluggar även samtidigt. Därför hade jag tänkt fråga er vad det är som händer och om det är möjligt att få tillbaka sitt körkort utan att få göra om det. Om det enligt lag är möjligt.Anledningen till mitt indragna körkort är för att jag körde i 78 km i timmen på en 40 väg.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom du har haft körkortet i 4 månader uppfattar jag det som att du har prövotid. Så som jag tolkar din fråga vill du få svar på vad som händer vid en återkallelse av körkortet och vad som gäller om du får körkortet återkallat under prövotiden.

Återkallelse av körkort vid överskridande av tillåten hastighet

Regler om körkortsingripanden finns i Körkortslagen (KörkL). I 5 kap. 3 § 4 p KörkL står det att ett körkort ska återkallas om körkortshavaren vid förande av ett motordrivet fordon har överskridit högsta tillåtna hastighet.

Lagen reglerar inte närmare hur stor hastighetsöverträdelsen behöver vara för att körkortet ska återkallas. Huvudregeln är dock att körkortet ska återkallas om man överskridit den tillåtna hastigheten på en 40-väg med mer än 30 km/h. Det framgår b.la. av förarbeten till KörkL, prop. 1992/93:189, att ett överskridande av den tillåtna hastigheten med mer än 30 km/h ska anses vara av den arten att återkallelse kan komma i fråga. Vid begränsningar till låga hastigheter såsom till 30 km/h utanför skolor m.m. ska redan ett överskridande med 20 km/h kunna anses vara av den karaktären att återkallelse bör komma i fråga.

Återkallelse under prövotid

Enligt 3 kap. 18 § KörkL framgår det att för ett körkort som utfärdats efter godkänt förarprov gäller en prövotid av två år från dagen för provet. Vid körkortsåterkallelse bestäms en spärrtid vilket innebär att ett nytt körkort inte får utfärdas under den tiden. Spärrtiden ska vara lägst en månad och högst tre år. Efter en återkallelse får ett nytt körkort endast utföras om sökanden har körkortstillstånd, har avlagt godkänt förarprov och om de grundläggande förutsättningarna för körkort föreligger, 5 kap. 14 § KörkL.

I vissa fall behöver ett nytt förarprov inte göras. Det förutsätter att körkortet har återkallats med stöd av 5 kap. 3 § p 2-4 KörkL och spärrtiden bestämts till högst ett år, enligt 5 kap. 14 § 2 st KörkL. Detta gäller dock inte om återkallelsen skett med stöd av 5 kap 3 § p 1-6, under prövotiden, vilket framgår av 5 kap. 15 § KörkL. Det innebär med andra ord att det inte gäller om prövotid löpte vid återkallelsen och du behöver därmed göra ett nytt förarprov och kunskapsprov.

Sammanfattning

Eftersom du kört 78 km/h på en 40-väg, dvs 38 km/h mer än den tillåtna hastigheten, talar det för att det ska ske en återkallelse. I ditt fall behöver du körkortet för din anställning och studier vilket kan vara en förmildrande omständighet. Det ska ske en helhetsbedömning vid beslut om återkallelse. Du får alltid möjlighet att lämna dina synpunkter i ett yttrande till transportstyrelsen innan de fattar ett beslut, där det kan vara av betydelse att lyfta fram dessa omständigheter. Huvudregeln är dock att körkortet återkallas vid en hastighetsöverträdelse likt denna. Skulle ditt körkort återkallas krävs det att du gör ett nytt förar- och kunskapsprov eftersom ditt körkort är förenat med en prövotid på två år.

Med vänliga hälsningar,

Melvin Keric
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Trafik och körkort (786)
2020-09-28 Får en elscooter som går i 35 km/h och har motorstyrka på 500 watt framföras på allmän väg?
2020-09-27 Passagerare i a-traktor
2020-09-26 när får jag tillbaka mitt körkort och bil efter att blivit tagen för rattfylleri?
2020-09-18 Krävs det körkort för att köra en EU-moped?

Alla besvarade frågor (84636)