Återkallelse av körkort vid omhändertagande pga berusning

2016-02-22 i Trafik och körkort
FRÅGA
Hej! Om man blir får en LOB och har haft en LOB för cirka 5 år sedan behöver man oroa sig för körkort då ?
SVAR

Hej!

Tack för att du ställer din fråga till Lawline.

Enligt körkortslagen (1998:488) 5 kap. 3 § punkt 5 (se här), ska ett körkort återkallas om körkortshavaren på grund av opålitlighet i nykterhetshänseende inte bör ha körkort. En prövning om detta föreligger i ett fall ska göras och denna prövning omfattar en helhetsbedömning av risken för fortsatt misskötsamt.

De rättsfall som finns inom detta område som kan ge vägledning för ungefär när ett körkort riskeras att återkallas är relativt gamla, men jag kan nämna att i exempelvis rättsfallet RÅ 1986 ref 113 hade en man blivit omhändertagen på grund av berusning tre gånger under loppet av 1 år och 4 månader vilket talade för opålitlighet i nykterhetshänseende, men domstolen kom ändå fram till att körkortet inte skulle återkallas då utredningen i målet visade att mannen förutom dessa händelser hade skött sig mycket bra. Sammanfattningsvis ska alltså en utredning om personens lämplighet göras, och ett återkallande av körkort ska inte enbart grundas på opålitlighet i nykterhetshänseende.

Eftersom en sådan personlig utredning och helhetsbedömning ska göras är det svårt för mig att ge dig ett konkret svar i detta fall. En jämförelse med exempelvis det fall som jag nämt här ovan, talar dock kanske för att risken för att du ska få ditt körkort indraget är relativt liten med tanke på att det gått lång tid emellan de två gånger du blivit omhändertagen, men som sagt, det är svårt att säga på grund av de personlighetsbedömningar som måste göras.

Hoppas detta gav svar på din fråga!

Vänliga hälsningar

Emma Persson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll