Återkallelse av körkort vid olovlig körning

2017-07-31 i Trafikbrott
FRÅGA
Hej. Jag är 17 år och körde bil igår utan körkort och polisen stannade mig, för olovlig körning. Jag har AM körkort och undrar vad som kan hända nu? De tog inte mitt körkort igår, och sa inte riktigt vad som kommer hända heller. Kommer mitt AM ryka? Och får jag köra mopeden just nu? Vad för straff kan jag få?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Olovlig körning
Den som för körkortspliktigt fordon utan att vara berättigad att föra sådant fordon döms till olovlig körning enligt 3 § lagen om straff för vissa trafikbrott. Den form av olovlig körning som di begått bör inte anses vara grov utan Den som döms för olovlig körning döms till dagsböter. Dagsböternas antal bestäms efter hur allvarligt brottet anses vara. Vanligtvis utdöms 30 till 40 st dagsböter för olovlig körning av normalgraden. Hur stor varje dagsbot blir beror på den tilltalades ekonomiska situation.

Återkallelse av körkort
Körkort och alla regler kring dessa regleras i Körkortslagen. När ett körkort ska återkallas regleras i5 kap. 3 § Körkortslagen. I 5 kap. 2a § finns undantag för körkort gällande moped klass II men gällande AM-körkort gör man ingen skillnad från bilkörkort. I paragrafen räknas upp 9 olika situationer och olovlig körning faller in under punkt 4 som avser brott mot grundregler för trafiksäkerheten. Detta kommer att bedömas efter omständigheterna i just ditt fall.

Ett körkort ska återkallas i avvaktan på slutligt avgörande i frågan om det på sannolika skäl kan antas att körkortet kommer att återkallas slutligt enligt 5 kap. 5 § Körkortslagen. Om polisen inte omhändertog ditt körkort när de stannade dig får du fortfarande nyttja det efter den behörighet som du har. Du får med andra ord fortsätta köra moped. Det borde även kunna ses som att det inte är allt för sannolikt att Transportstyrelsen kommer att återkalla ditt körkort när de slutligen avgör frågan.

Hoppas du fick svar på din fråga!
Vänligen,

Douglas Nordström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1188)
2021-08-01 Indraget körkort i Tyskland; får jag fortsätta köra bil i Sverige eller kommer körkortet dras in här också?
2021-07-31 Olovlig körning under 15 år.
2021-07-31 Spärrtidens längd
2021-07-31 B-körkort 4200 kg

Alla besvarade frågor (94568)