Återkallelse av körkort vid narkotikainnehav

Hej det är så att min sambo har ett giltigt körkort. Han har ca 6 månader kvar på prövotiden. Han blev tagen av polisen med 5g hash. Han var inte i någon bil eller körde bil. Hur stor är sannolikheten att han blir av med körkortet för detta? Han är inte kriminell han har jobb och familj. Men däremot har han varit utanför lagens ramar innan. Sista brottet var 2015 för olovligkörning och narkotikabrott. Hur stor är chansen att han får behålla Sitt körkort trots detta?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

När det gäller bestämmelser kring körkort aktualiseras körkortslagen. Ett körkortsingripande kan enligt körkortslagen 5 kap 1 § göras med anledning av brottslig gärning när det finns en lagakraftvunnen dom, godkänt strafföreläggande, godkänd ordningsbot eller åtalsunderlåtelse. En typ av körkortsingripande är återkallelse - grunderna för återkallelse finns i körkortslagen 5 kap. 3 §. När det gäller din situation kan punkt 5 och punkt 6 uppmärksammas.

Enligt punkt 5 kan körkortet återkallas om körkortsinnehavaren på grund av opålitlighet i nykterhetshänseende inte bör ha körkort. Bestämmelsen gäller såväl alkohol som narkotika. Denna bestämmelse kan alltså exempelvis aktualiseras om någon återkommande påträffas påverkad av alkohol eller narkotika. Det krävs således inte att personen påträffas påverkad i trafiken. Även under den tvååriga prövotid som löper efter nytaget körkort torde någon form av trafikfarligt beteende krävas för återkallelse av körkort. I ett rättsfall från 1992 (RÅ 1992 ref 1) erkände den åtalade att han brukat cannabis vid ett fåtal tillfällen, dessutom hade han ertappats med mindre innehav av cannabis vid 3-4 tillfällen samt ertappats med 250 gram cannabis i sin lägenhet några år tidigare. Trots dessa omständigheter ansågs inte förutsättningar föreligga för ett ingripande enligt körkortslagen. Transportstyrelsen kan meddela en varning istället för att återkalla körkortet om varningen av särskilda skäl kan anses vara en tillräcklig åtgärd.

Enligt punkt 6 kan återkallelse även ske om det med hänsyn till körkortsinnehavarens personliga omständigheter inte kan anses lämpligt att personen har körkort. Här tar man t.ex. hänsyn till om det finns ett narkotikaberoende.

Transportstyrelsen kommer göra en helhetsbedömning för risken för fortsatt misskötsamhet och utan mer information är det är svårt för mig att svara på hur sannolikt det är att Transportstyrelsen kommer återkalla din sambos körkort. Oavsett vad Transportstyrelsen beslutar har du möjlighet att överklaga deras beslut till Förvaltningsrätten. Hur lång tid du har på dig att överklaga samt till vilken domstol du ska vända dig kommer att framgå av Transportstyrelsens beslut.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Sofia HolgerssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”