Återkallelse av körkort vid brott

Hej har en kompis som åkt dit för grova falska anmälningar och hot/misshandel så han kommer åka in i 3 år. Nu till min fråga som han undra om blir han av med sitt körkort o alla behörigheter? För han vart av med jobbet pga av det här

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Återkallelse av körkort regleras i Körkortslagen. I 5 kapitlet 3 § räknas en rad brott och andra omständigheter upp som medför att körkortet kan återkallas. Några exempel på brott och omständigheter som kan leda till återkallande av körkort enligt paragrafen är grov vårdslöshet i trafik, rattfylleri, grovt rattfylleri, att genom upprepade brott i väsentlig grad har visat bristande vilja eller förmåga att rätta sig efter de bestämmelser som gäller i trafiken eller att det anses att körkortshavaren på grund av opålitlighet i nykterhetshänseende inte bör ha körkort. Allt detta är exempel på när körkortet kan återkallas, men det finns flera andra grunden för återkallande i paragrafen. Det finns även möjlighet att istället för återkallelse varna körkortsinnehavaren enligt 5 kap. 9 §.

Även brott som inte har direkt samband med trafik eller bilkörning kan innebära att körkortet återkallas, vilket syns i körkortslagen 5 kap. 3 § punkten 6 där det står att körkort återkallas om "det med hänsyn till annat brott som körkortshavaren har gjort sig skyldig till kan antas att han inte kommer att respektera trafikreglerna och visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken eller om han på grund av sina personliga förhållanden i övrigt inte kan anses lämplig som förare av körkortspliktigt fordon". I förarbetena till körkortslagen står att man ska göra en helhetsbedömning av personen för att bedöma hur personen "kan komma att uppträda i trafiken" och utefter helhetsbilden bedöma om personen kan anses lämplig som förare av motorfordon. 

Om din väns körkort skulle återkallas så kan återkallelsen gälla en eller flera behörigheter (körkortslagen 5 kap. 4 §), och det ska fastställas en s.k. spärrtid (5 kap. 6 §). Spärrtiden är den tid som nytt körkort inte kan utfärdas, inom spärrtiden kan din vän alltså inte få nytt körkort (5 kap. 13 §). Spärrtiden kan vara upp till tre år. Efter spärrtiden kan endera körkort utfärdas efter ansökan eller så får personen ansöka om körkortstillstånd och ta om. Vilket som gäller beror på anledningen till återkallelsen, hur lång spärrtiden varit etc. (5 kap. 14 §). Var det prövotid på körkortet när det återkallades måste det alltid tas om.

Det går alltså inte att svara om din vän kommer att få sitt körkort återkallat eller ej utan det kommer att göras en helhetsbedömning utefter vilka brott han är dömd för, hur han bedöms som person och om han anses lämplig att framföra motorfordon.

Hoppas du fick svar på dina frågor, annars får du gärna höra av dig igen. 

Vänligen, 

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Offentlig rätt och Trafik och körkort? Vi hjälper dig till fast pris!

Körkortsärende4995 kr

Gäller ett yttrande eller överklagande. Du skriver själv under och skickar in yttrandet eller överklagandet. Vill du hellre bli företrädd av Lawline? Vänligen klicka här.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning